Комбиниране на вътрешната същност и външното изразяване - числото 9

Комбиниране на вътрешната същност и външното изразяване – числото 9

Тука са описани всички комбинации, които могат да бъдат получени чрез комбиниране на вибрацията на вътрешната същност 9 и външния израз. Трябва обаче първо да сте прочели Вибрация на вътрешната същност и Вибрация на външното изразяване.

Числото 9

Вътрешна същност – 9/Външен израз – 1

Прекрасна, макар и доста сложна комбинация. От вибрацията на вътрешната същност тези хора се характеризират с независимост, свободолюбие, интелигентност и дълбок хуманизъм. От своя страна вибрацията на външното изразяване означава изключителна креативност, оригиналност и амбиция, както и възприемчив ум, лекота на учене, красноречие и самодостатъчност. От друга страна, такива недостатъци като критичност и прекомерна прямота, понякога граничещи с нетактичност, са причините за много конфликтни ситуации и „помагат“ за създаване на врагове.

Ако в номерологичния портрет няма омекотяващи вибрации, тогава може да се появи тенденция към доминиране, екзалтация и горещ нрав. Тази категория хора се присъединяват към редиците на всякакви фанатици, бунтовници, революционери и екстремисти, които неуморно се борят срещу останалата част от обществото.

Вътрешна същност – 9/Външен израз – 2

Вътрешната същност показва човек с високо ниво на духовно развитие, който се стреми да допринесе за изграждането на един по-добър, по-щастлив свят, в който царува универсална любов и братство. Тези хора, носещи помощ и утеха на ближните си, оставят незаличима следа в паметта на своите потомци.

Те са водени от желанието да служат на другите и обикновено се говори за тях като за добри хора, чието присъствие вече носи мир и хармония. Ако тази комбинация е потвърдена от подобна вибрация при раждане, тогава такива хора могат да имат дарба на ясновидство, както и лечебни способности.

Вътрешна същност – 9/Външен израз – 3

Много положителна комбинация. Тук имаме работа с вибрации, които показват огромен запас от любов, доброта и човечност. Алтруистичните стремежи, които са следствие от вибрацията на вътрешната същност, намират отзвук във вибрацията на външния израз, означавайки възвишени идеали и много други прекрасни добродетели.

Такива хора са дружелюбни, уравновесени, пълни с чар и правят приятно впечатление на другите. Понякога може да изглеждат прекалено повърхностни, но най-често това е въображаема повърхностност, тъй като околните не забелязват дълбокия хуманизъм, характерен за носителите на тази комбинация.

Лековерни, добродушни и изпълнени с оптимизъм, тези хора често губят връзка с реалността. Имат дарба и предразположение за сценична изява.

Вътрешна същност – 9/Външен израз – 4

Тази комбинация показва огромен потенциал на жизненост. В крайни прояви може да породи фанатици и революционери или хора с подобни наклонности. И двете вибрации са еднакво енергични, радикални и агресивни, особено към властта или признатите авторитети.

Това са независими и непокорни хора. Те не търпят никакви забрани и каквито и да било указания и често стават защитници на унижените. Вибрацията на външното изразяване е причината те да реагират много бурно и остро на всякакви прояви на социална несправедливост. Други вибрации могат донякъде да смекчат тези тенденции. Комбинацията насърчава научната дейност.

Вътрешна същност – 9/Външен израз – 5

И двете вибрации показват необичайна активност, ентусиазъм, както и избухлив характер. Тези хора са изключително нетърпеливи, раздразнителни и често се ядосват, което може да доведе до затруднения в общуването с другите. И двете вибрации показват добри и благоприятни намерения, но също и нервност и необуздан, експлозивен характер. Тази комбинация може да бъде много положителна, ако се балансира с останалите вибрации.

В този случай на неговите носители е гарантиран успех, тъй като те влагат цялата си енергия и ентусиазъм във всяко действие и начинание. В противен случай те ще загубят чувството си за мярка и няма да могат да се справят с яростта и огромната си енергия. И двете вибрации показват интелигентност, богато въображение, щедрост и благородство, както и независимост и нежелание да се подчиняват на никого.

Вътрешна същност – 9/Външен израз – 6

Комбинацията е хармонична и внушава множество морални добродетели. Вътрешните импулси насърчават грижата за нуждаещите се и е в съответствие с външния израз, което означава благородство, преданост, състрадание и желание да помогнеш на другите, като им дадеш своята любов. Такъв човек понякога изпитва вътрешен раздор, свързан с противоречивите импулси, които го ръководят.

Точно е готов да се посвети изцяло на работата, да развие енергична дейност, но внезапно мързелът го завладява и той губи интерес към всичко. Иска да живее единствено за собственото си удоволствие, без да се интересува или да скърби за никого. И все пак в повечето случаи преобладава вибрацията на вътрешната същност.

Вътрешна същност – 9/Външен израз – 7

Комбинация, означаваща психическа стабилност и сила на духа. Това е човек, стремящ се към власт, притежаващ възприемчив, остър и проницателен ум. Той се ръководи от строги морални принципи. Целта на живота му е да подобри вътрешното си аз и да служи на другите. Ако рождената вибрация потвърждава тези черти на характера, тогава имаме работа с човек, който има изключителни парапсихологически способности – например телепатия, ясновидство, лечение на болни и други езотерични практики.

Такъв човек се отличава с изтънченост, емоционална чувствителност и любов към красотата. Тази комбинация също означава поетични способности и желание за задълбочаване на езотеричните знания. Тези хора са очаровани от всичко неразбираемо и мистериозно. Обикновено са и големи любители на книгите.

Вътрешна същност – 9/Външен израз – 8

Конфликтни мотивации: материални и заедно с това духовни стремежи, желание да служиш на другите и в същото време странен егоизъм. Но ако останалите вибрации са благоприятни, тогава човек с такава комбинация има шанс да постигне голям успех, особено когато се занимава с благотворителни дейности.

Вътрешната същност носи алтруизъм и възвишени идеали, а външното изражение носи организационни умения, ефективност и добра интуиция по финансови въпроси. Силен характер, развито чувство за справедливост. Правдивост и прямота, които понякога причиняват ежедневни трудности и конфликти с другите.

Вътрешна същност – 9/Външен израз – 9

Както винаги в такива случаи, предимствата и недостатъците са изразени с двойна сила. Желанието да се посветиш на служба на човечеството достига тук своя апогей. Изключителна интуиция и сила на парапсихологичните дарби, огромна жизнена енергия. Характерът е избухлив и необуздан, неудържима активност, искреност, честност, праволинейност, непримиримост и нежелание за компромис.

Ако няма стабилизиращи вибрации в номерологичния портрет, такъв човек ще прекара дълго време в търсене на своя път в живота. Носителите на тази комбинация се ръководят от собствената си уникална визия за света. Тези свободомислещи и ексцентрици не признават никакви конвенции, норми, установени от обществото, но в същото време проявяват голяма гражданска смелост, защитавайки собствените си убеждения и правото да избират самостоятелно своя път в живота. Холерици с експлозивен характер.

Автор-Гладис Лобос

Превод-galaxy-tarot.com