руни

Руната на Один

Руната на Один се счита за един от най-простите начини за гадаене. За него се използва една руна, която ви позволява да определите същността на текущото състояние на нещата, да разберете по-добре ситуацията в която се намирате и да получите съвет.

Може да използвате гадаенето също, да разберете какво се случва с някой който е много далеч. В последния случай, преди да изтеглите руната, трябва психически да се съсредоточите върху този човек. Въпреки очевидната си простота, този метод за гадаене се счита за много точен.

card
card-1
card-2
card-3
card-4
card-5
card-6
card-7
card-8
card-9
card-10
card-11
card-12
card-13
card-14
card-15
card-16
card-17
card-18
card-19
card-20
card-21
card-22
card-23
card-24
card-25
card-26
card-27
card-28
card-29
card-30
card-31
card-32
card-33
card-34
card-35
card-36
card-37
card-38
card-39
card-40