Ленорман кръст

Картите Ленорман са много лесни за разбиране, тъй като всяка карта има специфичен, уникален символ, който предизвиква много различни асоциации. Картите Ленорман предоставят много добра информация за събитията на чисто битов, ежедневен план.

Особенно за ситуации, в които не искате да търсите дълбоките причини за случващото се, а просто да разберете какво се случва сега и ще се случи в близко бъдеще. Ленорман Кръст е класически разклад и по отношение на сложността е един от най-простите и лесни.

Използвайки Ленорман Кръст, може да получите кратко описание на настоящето и бъдещето в любовта и работата. Разбъркайте картите и изберете 5. За по-пълно разбиране, може да видите комбинациите от карти.

card
card
card
card
card
Вашата карта или това което ви вълнува
card-1
card-2
card-3
card-4
card-5
card-6
card-7
card-8
card-9
card-10
card-11
card-12
card-13
card-14
card-15
card-16
card-17
card-18
card-19
card-20
card-21
card-22
card-23
card-24
card-25
card-26
card-27
card-28
card-29
card-30
card-31
card-32
card-33
card-34
card-35
card-36

  1. Вашата карта или това което ви вълнува
  2. Настоящето
  3. Нещо скрито, което не очаквате
  4. Какво ви очаква в любовта в бъдеще
  5. Kакво ви очаква в работата в бъдеще