гадаене с игрални карти

Гадаене за ситуация

Игралните карти се считат за един от най-популярните инструменти за гадаене. Те помагат за предсказване на бъдещето, хвърлят светлина върху скритите аспекти на живота и дори разкриват тайните на миналото. Гадаенето с карти използва различни системи и методи, всяка със свои собствени правила и идентификация на символи.

Едно от най-често срещаните значения на картите в гадаенето е тяхното нумерологично тълкуване. В тази система картата е свързана с число, което определя нейната енергия и символично значение. В гадаенето за ситуация е използвана номерологичната система.

Гадаенето може да бъде прилагано за различни въпроси и ситуации, като ще ви покаже освен същността на ситуацията, нейните причини и бъдещето развитие. За да започнете изберете четири карти и използвайте интуицията си за по-пълно разбиране на случващото се.

card
card
card
card
Текущо състояние на ситуацията.
card-1
card-2
card-3
card-4
card-5
card-6
card-7
card-8
card-9
card-10
card-11
card-12
card-13
card-14
card-15
card-16
card-17
card-18
card-19
card-20
card-21
card-22
card-23
card-24
card-25
card-26
card-27
card-28
card-29
card-30
card-31
card-32
card-33
card-34
card-35
card-36

  1. Текущо състояние на ситуацията.
  2. Какво е довело до ситуацията.
  3. Развитие на ситуацията.
  4. Резултат-най-вероятният ход на събитията