гадаене минало, настояще, бъдеще с игрални карти

Минало, Настояще, Бъдеще

„Минало, настояще, бъдеще“ е прост расклад на игрални карти. Гадаенето е универсално, то ще помогне да се изясни дадена ситуация или да се отговори на интересуващият ви въпрос – как минали събития влияят върху нея, какво влияние има настоящето и какъв ще бъде резултатът, тоест бъдещето, в зависимост от зададения въпрос. В гадаенето участват 36 игрални карти.

Всичко, от което се нуждаете, за да направите това онлайн гадаене, е да измислите въпрос или да си представите интересуващата ситуация, след това разбъркайте картите и изберете 3 съответно една за миналото, втора за настоящето и трета за бъдещето и след това прочетете получената интерпретация.

card
card
card
Миналото което влияе на настоящето
card-1
card-2
card-3
card-4
card-5
card-6
card-7
card-8
card-9
card-10
card-11
card-12
card-13
card-14
card-15
card-16
card-17
card-18
card-19
card-20
card-21
card-22
card-23
card-24
card-25
card-26
card-27
card-28
card-29
card-30
card-31
card-32
card-33
card-34
card-35
card-36

  1. Миналото което влияе на настоящето
  2. Настоящето
  3. Бъдещето