руни

Новогодишно гадаене с руни

Началото на годината е най-интересното време за гадаене, когато почти всички искат да разберат какво им е подготвила съдбата за Новата година. Новогодишното гадаене с руни, ще покаже общите тенденции на развитие за следващата година. Това гадаене също може да се използва и за даден период от време, за седмица, месец или произволно избран период.

Важно е да формулирате или визуализирате избрания период ясно в ума си и след това да разбъркате руните и изберете една от тях. Ще получите кратко описание на основните тенденции за дадения период или година, в зависимост за какво гадаете.

card
card-1
card-2
card-3
card-4
card-5
card-6
card-7
card-8
card-9
card-10
card-11
card-12
card-13
card-14
card-15
card-16
card-17
card-18
card-19
card-20
card-21
card-22
card-23
card-24