Ленорман гадаене на три карти

Ленорман-три карти

Всеки от нас иска поне за кратко да надникне в бъдещето и в това няма нищо изненадащо. Но все пак трябва да знаете, че много от нещата в бъдещето зависят от нашите постъпки в миналото и настоящето.

За да разрешите проблемите в настоящето, просто трябва да намерите причините в миналото и да се опитате да ги разрберете. Никога не е късно да промените ситуацията, в която се намирате, дори на пръв поглед да изглежда безнадеждна.

Гадаенето Ленорман-три карти, може да ви помогне точно в това, да анализирате ситуацията, за да избегнете грешките. Изберете три карти и след отваряне с помощта на интуицията си изтълкувайте какво послание ви носят.

card
card
card
Минало
card-1
card-2
card-3
card-4
card-5
card-6
card-7
card-8
card-9
card-10
card-11
card-12
card-13
card-14
card-15
card-16
card-17
card-18
card-19
card-20
card-21
card-22
card-23
card-24
card-25
card-26
card-27
card-28
card-29
card-30
card-31
card-32
card-33
card-34
card-35
card-36

  1. Минало
  2. Настояще
  3. Бъдеще