Келтски кръст за ситуация

Келтски кръст за ситуация

Таро разклада Келтски Кръст представлява мощен инструмент за тълкуване и разбиране на сложни ситуации. Таро келтски кръст е един от най-популярните разклади по целия свят. Той е толкова универсален, че може да се използва за отговор на всеки въпрос.

Предоставя дълбок поглед върху различни аспекти на живота, помагайки да получите яснота и насоки в моменти на несигурност и предизвикателства. Преди да започнете, разбъркайте таро картите и се уверете че въпросът, който искате да зададете, е ясно формулиран в ума ви. Когато сте готови, изберете 10 карти.

card
card
card
card
card
card
card
card
card
card
Описание на текущата ситуация.
card-1
card-2
card-3
card-4
card-5
card-6
card-7
card-8
card-9
card-10
card-11
card-12
card-13
card-14
card-15
card-16
card-17
card-18
card-19
card-20
card-21
card-22
card-23
card-24
card-25
card-26
card-27
card-28
card-29
card-30
card-31
card-32
card-33
card-34
card-35
card-36
card-37
card-38
card-39
card-40
card-41
card-42
card-43
card-44
card-45
card-46
card-47
card-48
card-49
card-50
card-51
card-52
card-53
card-54
card-55
card-56
card-57
card-58
card-59
card-60
card-61
card-62
card-63
card-64
card-65
card-66
card-67
card-68
card-69
card-70
card-71
card-72
card-73
card-74
card-75
card-76
card-77
card-78

  1. Описание на текущата ситуация.
  2. Какво пречи на решаването на проблема?
  3. Корените на проблемната ситуация.
  4. Събития от близкото минало, довели до проблемната ситуация.
  5. Как може да се разреши ситуацията. Целта, която възнамерявате да постигнете.
  6. Съвет
  7. Вашата роля или влияние върху ситуацията.
  8. Другите хора, участващи или повлияли на ситуацията.
  9. Личното ви отношение към ситуацията и евентуалното й разрешаване.
  10. Резултат. Как нещата ще приключат.

One Reply to “Келтски кръст за ситуация”

Comments are closed.