Небесно послание

Небесно послание е направено по интерпретациите на оракула на Дорийн Верчу, «Послание на висшия свят» . То може да ви помогне да получите съвет от Архангелите и да разберете, какво да правите в сложни ситуации.

Този вид гадаене е пътеводител към самопознание и духовно развитие. Ангелите са духовни същества, създадени да бъдат пратеници на Създателя, изпълнявайки неговата воля. Те са един от инструментите на Твореца, за взаймодействие с нашият свят.

Затова е безсмислено да се молим на ангелите. По правилно е да обръщаме своите молби директно към Създателя. А той като любящ баща, ще нареди на ангелите да ни помогнат във всяка ситуация. За да разберете какво е вашето небесно послание, разбъркайте картите и кликнете на тази която най-много ви привлича.

card
card-1
card-2
card-3
card-4
card-5
card-6
card-7
card-8
card-9
card-10
card-11
card-12
card-13
card-14
card-15
card-16
card-17
card-18
card-19
card-20
card-21
card-22
card-23
card-24
card-25
card-26
card-27
card-28
card-29
card-30
card-31
card-32
card-33
card-34
card-35
card-36
card-37
card-38
card-39
card-40
card-41
card-42
card-43
card-44