Комбиниране на вътрешната същност и външното изразяване - числото 7

Комбиниране на вътрешната същност и външното изразяване – числото 7

Тука са описани всички комбинации, които могат да бъдат получени чрез комбиниране на вибрацията на вътрешната същност 5 и външния израз. Трябва обаче първо да сте прочели Вибрация на вътрешната същност и Вибрация на външното изразяване.

Числото 7

Вътрешна същност – 7/Външен израз – 1

Комбинация от вибрации, които са абсолютно несъвместими една с друга, което затруднява еднозначното характеризиране на човек. В такива случаи обикновено много зависи от другите числа, включени в номерологичния портрет. Вътрешната същност свидетелства за човек, който обича самотата, ровене в „тайните на душата си“, човек, търсещ истината и вътрешното съвършенство. По правило такива хора се отличават с безразличие към материалните блага и грижите на ежедневието.

Външното изражение показва амбициозен човек, който се стреми към слава и богатство. Тази комбинация означава интелектуална, дълбока личност, ясен, хладен и критичен ум и отхвърляне на всяка проява на сантименталност. Това е индивидуалист, който цени най-вече свободата и независимостта.

Вътрешна същност—7/Външен израз – 2

Хармонично и недвусмислено съчетание, показващо подчертана склонност към метафизични и философски разсъждения. Комбинацията от тези две вибрации засилва интуицията и психическите способности като ясновидство или телепатия. Такъв човек е резервиран, не обича да „открива картите си“, предпочита самотата и е безразличен към изкушенията на живота около него.

Той също така се характеризира с повишено чувство за самочувствие, като същевременно е изключително взискателен към себе си. Стреми се да разбере, анализира и вникне в същността на проблема, който го интересува. Тъй като е плах човек и често несигурен в себе си, той винаги остава сериозен и отговорен, така че може напълно да се разчита на него.

Вътрешна същност – 7/Външен израз – 3

Тези вибрации, въпреки пълното им различие, създават много положителна комбинация, допълвайки се и подсилвайки се взаимно. Вибрацията на вътрешната същност дарява човека с изключителна интелигентност, благоразумие, дълбок, аналитичен ум и рационалистичен мироглед, както и развита интуиция. От своя страна числото, съответстващо на външното изразяване, носи любов към живота, творческо въображение и вроден чар.

Такива хора се отличават с благородство и привлекателност, така че лесно правят впечатление дори във висшето общество. Те се чувстват страхотно в компанията на известни и влиятелни хора. Биха могли успешно да се посветят на артистични, художествени и литературни кариери. В общуването с хората те се колебаят между дистанцията и сдържаността, от една страна и крайната откровеност, от друга.

Вътрешна същност – 7/Външен израз – 4

Трудна комбинация, но това не означава, че е отрицателна. Тази вибрация на вътрешната същност е една от най-духовните сред всички, които съставляват номерологичната скала. Човек под нейно влияние не се интересува от материални въпроси, той се интересува единствено от собственото си развитие, както духовно, така и интелектуално. Вибрацията на външния израз е близка до вибрацията на външната същност по духовна дълбочина и сериозност, но житейските цели в този случай ще бъдат по-скоро от материално естество.

Комбинацията ще е благоприятна за задълбочаване на познанията и научни изследвания. Най-често такива хора са недоверчиви и затворени. Затова трябва да станат по-открити и да се научат да се радват на живота. Склонни са да се стремят към самотен живот и не могат да изразят чувствата си, така че изглеждат мрачни и сухи.

Вътрешна същност – 7/Външен израз – 5

Много сложна комбинация, пълна с противоречия. Вътрешно тези хора се стремят към уединение, за да могат да се съсредоточат върху себе си, да размишляват върху същността на човешкия живот, а също и да се опитат да проникнат по-дълбоко в тайните на съществуването. Но, в съответствие с вибрацията на външния израз, те изпитват нужда от движение, постоянна промяна, свобода, пространство и комуникация с хората.

Когато е възможно, те се стремят да се наслаждават на живота, като използват всеки момент, вместо да размишляват за него. Тази комбинация означава, че състоянието на ума, както и поведението на такива хора, ще варират между желанието да се скрият от живота, от една страна, и желанието да се потопят стремглаво във водовъртежа на всякакви дейности, от друга.

Както обикновено се случва в случаите, когато имаме работа с противоречиви вибрации, само внимателният анализ на номерологичния портрет ще ни посочи доминиращите тенденции в характера на даден човек.

Вътрешна същност – 7/Външен израз – 6

Тази комбинация се счита за изключително неблагоприятна, особено ако номерологичният портрет съдържа вибрации, които се свързват с жизнена енергия и ентусиазъм. Тези вибрации представляват ясен контраст и не се допълват по никакъв начин. Носителят на такава комбинация е вътрешно плах, страхува се от живота, има ясно изразени парапсихологически способности, сериозен е, дълбок, често с много вътрешни „спирачки” и комплекси.

Той не получава необходимите положителни импулси от вибрацията на външното изразяване, тъй като последната го дарява не само с благородство и великодушие, но и с известна пасивност и безпомощност.

Тези хора имат много предимства и възможности, но ценят преди всичко удобния и спокоен живот. За съжаление им липсва мотивация и желание за действие. Внимание: прекомерната плахост, обсебването и депресията могат дори да доведат до невротични състояния.

Вътрешна същност – 7/Външен израз – 7

Нестандартна комбинация, която подчертава умствената и интелектуална дейност. Такива хора не се интересуват от материалната страна на живота, най-важното за тях е духовното и интелектуално развитие. Блестящ, проницателен ум, желание за познаване на истината и постигане на вътрешна свобода. Изискан вкус, вродена грация и любов към красотата във всичките й форми. Почитане на науката и изкуството. Това са сериозни, строги хора, които предпочитат философски размисли и медитация далеч от компанията на хора. Склонност към депресия.

Ако достойнствата на тази комбинация се подкрепят от останалите вибрации, такива хора имат големи шансове да получат признание и слава като интелектуалци, учени и специалисти в областта на психичните явления. Те също така ще могат да намерят себе си в социални и благотворителни дейности, въпреки трудностите в общуването с хората. Дистанцираността, сдържаността и студеното отношение към другите определено не улесняват живота им.

Вътрешна същност – 7/Външен израз – 8

Антагонистични импулси, водещи до вътрешни сътресения и изразяващи се в непредсказуемо, неадекватно поведение. Тези хора много трудно съчетават вътрешните си нужди, предимно интелектуални и духовни, както и чувствителността и дълбокия философски поглед към света с външния си израз, което означава огромни амбиции, авторитарно отношение към другите и стремеж към материално благополучие -битие.

Тези хора изглеждат силни, смели, делови и решителни, но в преценките си са непримирими и често налагат мнението си на другите. Трудно е за вярване, но по този начин човек крие своята чувствителност и дълбочина на чувствата. Тази комбинация, подкрепена от свързани вибрации, е характерна за изключителни икономисти, учени, юристи, както и за големи индустриалци и бизнесмени.

Вътрешна същност – 7/Външен израз – 9

Комбинация, благоприятна за социални дейности и филантропия, както и за окултни практики. И двете вибрации показват интерес към парапсихологичните явления и означават изключителни парапсихологични способности, несъмнено най-ярките в цялата номерологична скала. Притежателите на тази комбинация са алтруисти, които се стремят да се посветят на работата за благото на обществото. Неуморният интерес към заобикалящия свят и човешката природа често води тези хора в редиците на движения и организации, чиято цел е познаването на истината.

В същото време те са индивидуалисти, които обичат свободата и независимостта и не търпят никаква власт над себе си. Тези неуморни пътешественици се стремят да опознаят по-добре културата и хората на страната, в която се намират, и винаги избират онези места по земното кълбо, които могат да ги обогатят духовно и интелектуално.

Автор-Гладис Лобос

Превод-galaxy-tarot.com