Комбиниране на вътрешната същност и външното изразяване - числото 4

Комбиниране на вътрешната същност и външното изразяване – числото 4

Тука са описани всички комбинации, които могат да бъдат получени чрез комбиниране на вибрацията на вътрешната същност 4 и външния израз. Трябва обаче първо да сте прочели Вибрация на вътрешната същност и Вибрация на външното изразяване.

Числото 4

Вътрешна същност – 4/Външен израз – 1

Тези числа създават известен дисонанс и хората, които имат точно такава комбинация често са погълнати от вътрешни противоречия, което се отразява и на поведението им. Първата от тези вибрации означава сдържаност и умереност, втората – смелост и дързост. Благоразумието, здравият разум и предпазливостта, характерни за вътрешната същност на този човек, благоприятстват умелото използване на качествата, характерни за външния израз.

За съжаление, в ситуации, които изискват бързи и решителни действия, вътрешните страхове и колебания може да не позволят силните страни, които даден човек притежава, да се проявят. Но ако в нумерологичния портрет има силни, решителни вибрации, тяхното влияние ще бъде много полезно. В противен случай това състояние на нещата може да доведе до много неуспехи в живота.

Вътрешна същност – 4/Външен израз – 2

Това съотношение може да означава неспособност за разрешаване на житейски проблеми, а в бъдеще – склонност към депресия. От една страна има ефективност, методичност и практичност. Но понякога прекомерната предпазливост и неувереност пречат на духовното развитие на такива хора и ограничават тяхното постоянство и решителност. В този случай вибрацията на външното изразяване не може да се счита за полезна, тъй като означава почти болезнена липса на самочувствие.

Хората с тази комбинация се отличават с благоразумие, любов към реда и дълбоко чувство за отговорност. Тези хора са предимно тихи, учтиви и за съжаление, често твърде песимистично настроени към живота. Прогнозата може да се окаже по-обнадеждаваща, ако в техния нумерологичен портрет се появят по-фриволни, леки и смели вибрации.

Вътрешна същност – 4/Външен израз – 3

Тези вибрации представляват ясен контраст, но се допълват взаимно, което води до много благоприятна комбинация. Тук имаме работа с човек с чувствителна душа, силен характер и вътрешна дисциплина. За да се чувства по-уверен, такъв човек трябва да е финансово обезпечен. Външно той създава впечатление за дружелюбен и общителен.

Често околните имат погрешно впечатление за него като повърхностен и несериозен. Поведението му често е изненадващо, тъй като се ръководи от противоречиви импулси. Вибрацията на външното изразяване обаче му внася много оптимизъм и радост, потискайки прекалената сериозност на вътрешния му мироглед.

Вътрешна същност – 4/Външен израз – 4

Чувството за отговорност и задълбочеността са силно изразени. Изключително сериозен човек, много трезво мислещ, изключително недоверчив. Той вярва само в това, което може да провери сам. Отдава голямо значение на материалната стабилност, като същевременно не е стиснат, но не е и разточителен.

За да постигне поставената цел, той може да работи дълго и упорито. Много точен, прецизен, събран и отговорен. Той трябва да се научи да се отпуска и да си почива, както и да контролира склонността си към радикализъм, прекомерна строгост и неспособност за компромис.

Вътрешна същност – 4/Външен израз – 5

Личността е двойствена и несигурна, тъй като в нея съжителстват противоречиви тенденции. От гледна точка на вибрацията на вътрешната същност, това е бавен, рефлексивен човек, внимателно анализиращ плюсовете и минусите, преди да вземе каквото и да е решение. Той също така се характеризира с прекомерна педантичност и предпазливост.

Тези черти са в рязък контраст с вибрацията на външното изразяване, което означава нервност, безпокойство и любов към свободата, отвращение към всякаква монотонност и застой. Както можете да си представите, тази комбинация предполага странно и непредвидимо поведение.

Вътрешна същност – 4/Външен израз – 6

Тази комбинация означава воля, желание за полагане на усилия и борба за постигане на поставените цели, основната от които без съмнение е постигането на материална стабилност. Вътрешен баланс, спокойствие и сериозност. В същото време външно такъв човек предпочита топлината и уюта на дома и съкровеното му желание е да осигури щастието и благополучието на своите близки. Вибрацията на външния израз прави тези хора по-меки, по-гъвкави и приятелски настроени, тоест дава им качества, които липсват във вътрешния им живот.

За съжаление и двете вибрации показват прекомерно внимание към второстепенни проблеми, което отслабва решителността и активността на тези хора. Затова носителите на такива енергии се нуждаят от подкрепа от други вибрации, които носят повече оптимизъм и предлагат по-широк поглед върху света.

Вътрешна същност – 4/Външен израз – 8

Основният интерес е в сферата на бита и материалното. Енергия, любов към живота и решителност. Това са хора, които никой и нищо не може да спре да реализират плановете си. Както вътрешното, така и външното влияние на тези вибрации обещават много успехи. Тези хора съчетават способността да генерират глобални идеи със способността да ги реализират ефективно.

В допълнение, те се характеризират с готовност да направят големи жертви, дори да губят, за да реализират собствените си планове. Предупреждения: прекален материализъм, суровост, усърдие, прекомерна строгост на принципите или обратно, липса на такава. Силен характер, магнетизъм. Често има способността да лекува чрез полагане на ръце.

Вътрешна същност – 4/Външен израз – 9

Опасна комбинация! Препоръчва се внимателно да проучите всички останали присъстващи вибрации, тъй като в този случай те са от решаващо значение за крайната оценка на личността.

Тази комбинация може да означава положителни сили, които се допълват взаимно и включват усилена работа за доброто на другите. В същото време в тази дейност могат да се появят склонности към ексцесии, дори фанатизъм. Когато защитават своите убеждения или права на другите, тези хора няма да спрат дори пред престъпление или терористична дейност. Сериозен и възприемчив ум, обещаващ успех в научната дейност.

Автор-Гладис Лобос

Превод-galaxy-tarot.com