номерология числото 9

Вибрацията на житейските цели – числото 9 и неговите комбинации

Сумата от Числата, които определят Вътрешната същност и Външното изразяване, ни посочва целта на живота (съзнателна и скрита), както и позицията, която даден човек заема или трябва да заема в обществото.

Тази вибрация определя силата на въздействие на всички наши действия, тоест мотивите, които ни ръководят в живота, свидетелства за естеството и значимостта на всичките ни начинания.

Цели в живота -числото 9

номерология числото 9

Цели, които надхвърлят всички останали Вибрации по своя обхват. Хората с тази вибрация се ръководят предимно от общото благо, техните мечти и планове засягат цялото човечество. Всичко, което имат: време, пари, знания – те са готови да пожертват в името на изграждането на един по-добър свят. В същото време те често забравят за себе си и своите близки. Отзивчиви към бедите на хората, разбиращи и щедри, те намират истинско щастие в служенето на другите и в осъществяването на техните идеали.

Въздействието на тази вибрация води до това, че изпълнението на тяхната възвишена житейска мисия е свързано и с желанието за духовно усъвършенстване, за развитие на вътрешния свят. Хората, които не успяват да изпълнят тази висока, макар и трудна цел, плащат за това с чувство за неизпълнен дълг, горчивина и разочарование. Безспорният парадокс е, че тази вибрация също така означава голяма нужда от независимост.

Но въпреки това хората под нейното въздействие са готови да пожертват дори вътрешната си свобода и независимост, за да изпълнят своята мисия по отношение на човечеството. Затова те се стремят да постигнат високо социално положение и да извършват дейности, които биха им позволили да работят в полза на другите. В същото време – и тук се появява парадоксът на тази Вибрация – те биха искали

тяхната мечта за собствена неограничена свобода, за пътуване и живот сред природата да се сбъдне.

Комбинация: 1+8 = 9

Тези хора се отличават с изключителен бизнес нюх, както и с литературни таланти и предразположеност към наука, творческо мислене, мечтателност и въображение, предприемачески дух, упоритост, смелост и способност за поемане на риск при необходимост. Винаги са готови да се борят за правото да вземат собствени решения и за лична независимост. Силен характер, упоритост и решителност, заедно с голямо чувство за справедливост.

Комбинация: 2 + 7 = 9

Тази цифрова комбинация предполага парапсихологични способности, както и теоретична подготовка и практически умения в областта на окултните науки. Житейските цели на тези хора са свързани с духовната еволюция. Отличават се с щедрост, висок морал и добронамереност към хората. С пълна увереност може да се каже, че по отношение на личните им качества това са изключителни хора.

Комбинация: 3 + 6 = 9

Тези хора са дружелюбни, чаровни, гостоприемни, пълни с любов и разбиране към близките. Житейските им цели са свързани със служба на обществото, социални дейности и художествено творчество. Те са много привързани към семейството си и изпитват нужда да се грижат за слабите. Не трябва да позволяват характерът им да бъде доминиран от прекомерен оптимизъм и лични слабости, също не трябва да се довярват твърде много на своята щастлива звезда.

Комбинация: 4 + 5 = 9

В тази комбинация се очертават следните противоречиви тенденции: от една страна, склонност към размисъл и здравомислие, от друга, желание за импулсивно действие. Тази комбинация може да предизвика вътрешни конфликти. Житейските цели на тези хора се определят от положителната умствена енергия, вдъхновена от тази вибрация. Тези хора обикновено реагират много остро и бурно на несправедливостта. Затова те трябва да насочат усилията си към хуманитарни и благотворителни дейности.

Комбинация: 9 + 9 = 9

Жизнените цели в случая се определят като предизвикателство към обществото и своеобразен тест за себе си. За да живеете в съответствие с тази вибрация, ще трябва да се откажете от много и да пожертвате нещо.

Носителите на тази Вибрация имат високо ниво на духовно развитие. Скритите им стремежи са донякъде екстравагантни и често водят цигански начин на живот. Тези хора искат да посветят живота си на превръщането на Земята в място, населено с мили и щастливи хора. Те са благородни, мечтателни и впечатлителни. Неуморно се борят за правото да живеят по собствените си правила и не искат да бъдат обвързани от социални или религиозни конвенции.

Автор-Гладис Лобос

Превод-galaxy-tarot.com