Вибрация 22 или числото 22

Вибрация 22 или числото 22

Хората с тази, една от най-силните вибрации, носят огромен енергиен потенциал, като наистина са енергиен център. Силата, която притежават, най-често (макар и не винаги) е насочена към реализиране на материални цели. Те обикновено заемат ключови позиции в света на финансите, политиката, производството или изкуствата. Може би няма област на дейност, в която да не могат да се изразят – те са в състояние да преодолеят всички пречки, които стоят на пътя им към успеха.

Числата 22 и 44, за разлика от 11 и 33, които са фокусирани главно върху духовното развитие, са в състояние да комбинират качества като желание за власт, слава и богатство с алтруизма, щедростта и достойнството, характерни за Перфектните вибрации. С други думи, тези числа символизират материалната власт, подчинена на по-високи духовни цели.

Тези хора са родени да творят, да работят, да действат и в същото време да служат на най-висшите идеали. Те могат да бъдат оприличени на здраво стъпил на земята човек, чийто поглед е насочен към неизвестното, към небесните висини. За по-нататъшно разбиране на тази хармонична комбинация от материя и дух е полезно да си припомним, че числото 22, тоест силата и материята, идва от комбинацията на две числа 11, символизиращи духа и по-висшите идеали.

Огромната жизненост и енергия, както и обхватът и творческите сили на Число 22 трябва да се използват за правене на велики планове. Но те не трябва да пречат на изпълнението на тези планове. Би било жалко, ако талантите и дарбите, с които природата е надарила тези хора, бъдат разменени за дреболии. В края на краищата едно от основните предимства на хората с тази вибрация е способността да мислят напред и да създават глобални проекти. Затова колкото по-рано осъзнаят колко много им е дадено, толкова по-скоро ще започнат да действат в полза на обществото и себе си.

Тези хора, подобно на родените под влиянието на номер 44, са били надарени от съдбата със способността да управляват хора и да влияят на другите. Те имат шанс да се изкачат по кариерната стълбица до най-високото ниво, да придобият власт, да станат богати и дори – да създадат или унищожат цели империи. Това са хора, обречени на успех, очаква ги триумф във всички области на живота. Винаги обаче трябва да помнят, че силата им до голяма степен зависи от хората около тях, както и от благоприятните обстоятелства, благодарение на които могат да реализират своите далечни и амбициозни планове.

Основната цел на носителите на тази Вибрация най-често е желанието да допринесат за социалния и материален прогрес, както и да участват в онези благотворителни събития и движения, които допринасят за духовното развитие на човечеството. Чрез такива дейности те ще намерят вътрешен мир, който ще им позволи да използват собственото си богатство и власт с чиста съвест. По този начин те ще изпълнят своите космически и кармични отговорности, които изискват да живеят истински живот, а не да съществуват в свят на мечти и илюзии.

Но има опасност, че желанието за все по-голямо увеличаване на богатството или доминиране над другите да доведе до това, че даден човек няма да може да управлява себе си и собствения си живот, поддавайки се на своите слабости и пороци. Основният капан, който очаква тези хора, е безграничните амбиции и честолюбие, стремежът към изключително собствена изгода, а това от своя страна води до факта, че те не подбират средствата, когато става въпрос за изпълнение на собствените им планове.

Негативната страна на 22 (както 44) ги прави най-празните хора в цялата нумерологична скала. Неотстъпчиви, безмилостни и безпринципни, те са готови да унищожат всеки, който се изпречи на пътя им, а основният стимул в живота за тях е неустоимата жажда за печалба и алчност. Това ги принуждава да злоупотребяват с властта си, да се поддават на подлостта и измамата. Човек, който е станал жертва на негативната страна на тази вибрация, се превръща в недоверчив, дребнав човек. Той живее в постоянен стpaxe преди възможен колапс и не е в състояние да се наслаждава на живота.

Автор-Гладис Лобос

Превод-galaxy-tarot.com