номер 11

Вибрация 11 или числото 11

Хората, родени под влиянието на тази вибрация, поемат огромната отговорност да се придържат към най-възвишените и същевременно сурови морални и етични принципи. Винаги трябва да помнят, че животът им е служба на човечеството. Хората с тази вибрация са идеалисти и мечтатели, готови, каквото и да става, винаги да защитават своите идеали. Те често стават основатели на нови социални движения и създатели на нови идеологии. Те са лидери от Бога, дори и да не искат да го признаят. Със своите пламенни речи и личен пример те могат да поведат масите и затова често застават начело на масови обществени движения.

Истинският носител на числото 11 никога не остава незабелязан, той притежава не само многобройни способности, но и проницателност, дълбока интелигентност и дарбата за предвиждане на бъдещето, което му помага да взема правилни и бързи решения, което от своя страна е причина за успех и победи в почти всички сфери на човешката дейност.

Повечето представители на номер 11 проявяват техните най-добри качества в моменти на най-големи житейски триумфи: в този момент те се отличават със скромност и умереност. Те никога не стават арогантни, ако са богати, и не изтъкват собствените си заслуги, а винаги са верни на своите идеали: желанието за духовно съвършенство и желанието да служат на другите.

Тази вибрация също така означава творческо въображение, оригиналност, щедрост, безпристрастност и баланс. Носители на тази Вибрация най-често са поети, визионери, хуманисти и мистици. През целия си живот те се опитват да увеличават знанията си и особено в онези области на науката, които ги доближават до разгадаването на мистериите на човешкото съществуване. Следователно представителите на тази вибрация могат да станат отлични учени и философи, а също, ако вземем предвид големия им интерес към изкуството, талантливи и вдъхновени писатели, художници и артисти.

Представителите на тази вибрация са отлични оратори, мисионери и проповедници. Благодарение на изключителната си интуиция и парапсихологични способности те могат да станат изключителни астролози, нумеролози, както и професионалисти в много области на окултното знание. Притежавайки такива многобройни и разнообразни добродетели, те лесно ще постигат целите си както в материален, духовен, така и в социален аспект. Очакват ги почести, слава и богатство. Всичко това обаче има значение за тях само защото може да ги направи по-полезни за хората.

От друга страна, като се има предвид, че собствениците на вибрация 11 са просто хора, има опасност да стигнат до крайности и загубили чувството си за реалност да се превърнат в безобидни ексцентрици, вечни мечтатели, преследващи химери и неосъществими утопии. Положителните, автентични представители на числото 11 не позволяват на тъмната, отрицателната страна на тази вибрация да се прояви. С характерното за тях спокойствие, изпълнени с вътрешна хармония, те преодоляват всички препятствия, които животът поставя на пътя им, представлявайки образец и източник на вдъхновение за другите.

Точно за това се отнася изразът „сами са си господари“. Те отлично поддържат баланс между реалността и вътрешния живот. Основното им предимство обаче е смелостта и издръжливостта в защитата на собствените им убеждения. Тук трябва да се добави, че всички съвършени вибрации съчетават в себе си всички характеристики, характерни за всяка от тях поотделно.

Техният морал, духовност, интелектуалност и интуитивност, както и вътрешната мотивация са сходни помежду си. Притежателите на тези вибрации са обединени от обща цел и това е животът на необикновени хора, активен, интересен и необичаен живот. Често изглежда, че те са ръководени и закриляни от Висша сила. Понякога им се случва нещо неочаквано и трудно обяснимо. Често именно тези необичайни инциденти играят решаваща роля в живота на хората с перфектни вибрации.

Автор-Гладис Лобос

Превод-galaxy-tarot.com