номерология-номер 4

Вибрацията на житейските цели – числото 4 и неговите комбинации

Сумата от Числата, които определят Вътрешната същност и Външното изразяване, ни посочва целта на живота (съзнателна и скрита), както и позицията, която даден човек заема или трябва да заема в обществото.

Тази вибрация определя силата на въздействие на всички наши действия, тоест мотивите, които ни ръководят в живота, свидетелства за естеството и значимостта на всичките ни начинания.

Цели в живота – числото 4

номерология-номер 4

Тези хора знаят, че целта на живота им е да осигурят настойничество (включително финансова грижа) над хората, които зависят от тях. Те са естествени пазители на закона и реда, нетърпеливи да участват в изграждането на един по-добър и справедлив свят. Самоувереност, енергия и вътрешен мир – тези качества вдъхват уважение и доверие у другите. Те често постигат власт и авторитет благодарение на своята работоспособност, благоприличие и отговорно отношение към живота.

Имат прекалено развито благоразумие и чувство за справедливост. Управляват своя живот и живота на тези, които им се доверяват, по разумен и подреден начин. В същото време изпитват постоянна нужда да се грижат за по-слабите. Тези хора не обичат хаоса и импровизацията. В личния си живот се стремят към материална стабилност и се опитват да осигурят достоен живот за себе си в бъдеще. Мечтаят за подреден и спокоен живот, за нещо предварително планирано и лишено от изненади съществуване.

Комбинация: 1+3 = 4

Основната жизнена цел на тези хора е да намерят реално приложение на своя необикновен творчески и интелектуален потенциал. Те се отличават с оригиналност и интелигентност и в същото време са уравновесени и обичат реда във всичко. Създават бъдещето си въз основа на здравия разум и чувството за реалност.

Комбинация: 2 + 2 = 4

Тези хора се характеризират с вродена предпазливост и плахост, които създават сериозни пречки при изпълнението на житейските планове. Те са великодушни и винаги следят по пътя си да не пречат и обидят никого. Придвижват се към житейските си цели бавно, но решително. Материалната стабилност им дава чувство на самоувереност.

Комбинация: 4 + 9 = 4

Силен характер, сериозност, взискателност, непреклонни морални принципи и голямо чувство за справедливост. Цел на живота – борба за свобода и подобряване на положението на потиснатите и преследваните. Тези хора се стремят да осигурят бъдещето си, но са принудени да защитават най-ценния за тях идеал, който е справедливостта, тук те са готови на всичко, за да постигнат победа.

Комбинация: 5 + 8 = 4

Те смятат за най-важното в живота материалното богатство и преходните ценности. Сред многото предимства, най-значимите са силната воля и изключителната производителност. Тези хора винаги постигат това, което искат. Те имат огнен темперамент, енергични и активни.

Комбинация: 6 + 7 = 4

Тези хора са еднакво водени от емоции и интелект. Отдават голямо значение на връзките с другите хора (семейство, приятели), както и на уважението към традициите и обичаите. Те се стремят към материална стабилност, което им дава чувство на самоувереност, но понякога това желание граничи с алчност. Освен това, когато са изправени пред финансови затруднения, тези хора се чувстват несигурни и изгубени.

Автор-Гладис Лобос

Превод-galaxy-tarot.com