Варианти на линията на съдбата, които показват повишен просперитет

Варианти на линията на съдбата, които показват повишен просперитет

1. Двойна линия на съдбата – показва, че човек или работи две работни места едновременно (тук си струва да отбележим, че този вид работа е доста обещаваща) или има хоби, което също генерира доходи.

2. Линия на съдбата, която отива до хълма на Юпитер. Тази посока на линията показва, че човек има склонност към работа на ръководни позиции. Често такива хора имат добри доходи.

3. Линия на съдбата започваща от линията на живота. Този тип линия на съдбата е типична за онези хора, които могат да започнат собствен бизнес, предприемачество, но само като се има предвид, че тази линия не пресича линията на живота, а започва от нея.

4. Линия на съдбата, която има голям брой възходящи линии, говори за чести постижения в живота, растеж и изкачване по кариерната стълбица.