Имате ли линия на ангел хранител

Имате ли линия на ангел хранител?

На ръцете ни има линии, които показват наличието на помощници и защитници в живота. В хиромантията те се наричат – линии на ангели пазители – и се намират под големия палец на ръката.

Най-дълбоката и широка обгръщаща линия е линията на живота. Тя е най-важната. Линиите на ангелите пазители са успоредни линии, минаващи по линията на живота от страната на палеца. Винаги има една линия на живота, но може да има няколко ангела пазители. Смята се, че ангели хранители се дават на човек само ако в съдбата му има събития, при които ще е необходима допълнителна сила.

В хиромантията тази линия също се нарича линията на Марс или двойна линия. Тази линия укрепва линията на живота и блокира напречните линии от хълма на Венера. Линията на ангела пазител като правило е много по-тънка от линията на живота и започва от хълма на Марс или минава паралелно до линията на живота, по хълма на Венера.

Тя невидимо защитава човек от беди и нещастия. Собственикът на такава линия чувства подкрепата на висшите сили и има всички шансове да излезе от трудни житейски ситуации без загуба. Много хора отбелязват, че тази линия се появява след смъртта на близки, сякаш някой от роднините, който е напуснал този свят, ги защитава.

Като цяло линията на ангел пазителя се среща при 30–35% от хората, тя може да се появи и да изчезне с течение на времето, да спре и да продължи движението си отново. Дава на собственика си защита и покровителство отгоре, късмет в добри и справедливи дела.