Липса на определени числа в нумерологичният портрет

Липса на определени числа в нумерологичният портрет

Запознавайки се с основните вибрации, които съставляват нумерологичния портрет, можем да разширим познанията си за структурата на личността и характера. Първо, трябва да преброите колко пъти определени числа се появяват в името и фамилията на дадено лице. Благодарение на това ще получите допълнителна информация за силните и слабите му страни.

Използвайки тази информация, бихме могли също да предложим кои качества трябва да развие и с кои да се бори. Ако някое число изобщо не се появява в нумерограмата, този факт не трябва да се счита за недостатък. Просто трябва да изясните дали това число се появява в други раздели на нумерологичния портрет. Същото важи, когато има много числа в собственото и фамилното име, които не присъстват в рождените вибрации, вътрешната същност, външния израз, житейските цели или подписа.

Всъщност тази ситуация е изключителен случай. Обикновено всички Вибрации се появяват с еднаква честота. Излишъкът или недостигът на определени вибрации показва интензивност или липса на

качества, характерни за тези Вибрации. Липсата на определени вибрации показва, че даден човек трябва да работи върху развитието на определени качества, тъй като тяхната недостатъчност или пълна липса може да повлияе негативно на неговата индивидуалност и характер.

Сега нека разберем какво означава липсата или недостатъчността на определени числа.

Числото 1

Липса на амбиция, ентусиазъм, оригиналност. Липса на самочувствие, податливост на чуждо влияние. Склонност към фатализъм, неспособност за справяне с превратностите на съдбата. Липса на воля и сила на духа.

Тези хора трябва да работят за укрепване на характера си: да се насилят да преодолеят собствените си слабости и нерешителност и да повярват в себе си.

Числото 2

Липса на такт и дипломатичност. Егоцентризъм, безразличие и неспособност да се вземат предвид интересите на другите. Желание за доминиране на всяка цена. Трудности в общуването с хората, неспособност за работа в екип. Липса на снизходителност и толерантност.

Прекомерна плахост, която създава проблеми в общуването с другите. Тези хора трябва да развият такива черти като търпение, нежност, уважение към другите, алтруизъм и др. и откритост и учтивост.

Числото 3

Слабо въображение, схематизъм, неспособност за творческо мислене. Трудност при изразяване на собствените чувства. Лични комплекси и инхибиране. Липса на дружелюбие, склонност към мизантропия. Нетърпение, липса на самоконтрол и прекалена импулсивност. Агресивност. Неспособност да се наслаждават на живота.

Тъжна, мрачна и „угаснала“ личност. Такъв човек трябва да гледа по-оптимистично на света и околните. За него ще бъде много полезно да се занимава с някаква творческа дейност, за да придобие самочувствие.

Числото 4

Мързел, нежелание да се занимават с усърдна работа всеки ден. Липса на практични способности. Незадоволителни способности за концентрация, дезорганизация. Нетърпение, непостоянство, липса на вътрешна самодисциплина, прахосничество.

Човек, който е разочарован от себе си и прекалено критичен към другите, винаги прави нещата „на обратно“. Трябва да се научи да живее по-подредено, отговорно и рационално. Малко търпение и издръжливост няма да навреди.

Липса на определени числа в нумерологичният портрет

Числото 5

Склонност към живот в миналото. Апатия, изолация от всичко наоколо. Страх от най-малкия риск, от всяка промяна и често безразличие към противоположния пол. Липса на жизненост и творческо отношение към света. Обща апатия и униние.

Липса на воля, летаргия на характера, песимизъм. Такъв човек трябва да работи неуморно, за да развие способността си да поема рискове, постоянно да изследва нови житейски хоризонти, да пътува повече и да създава нови запознанства. Той трябва да се стреми да стане смел и свободен.

Числото 6

Липса на идеали. Нерешителност и егоцентризъм. Прекалена привързаност към удобството, често за сметка на другите. Безразличие към неща като дом и семейство. Желание да се избегне всяка отговорност. Емоционална студенина.

Такъв човек трябва да бъде по-отворен към другите, по-внимателен към близките. Освен това трябва да заеме по-активна житейска позиция и да се отнася по-сърдечно и с по-голямо разбиране към близките си. Само така ще постигне вътрешен баланс и ще стане щастлив.

Числото 7

Студени и егоистични, емоционално закърнели. Безразлични към интелектуалните и духовни въпроси, както и към висшите ценности и религията. Неспособност за използване на дадената от Бога интуиция и аналитични способности. Кариеризъм и снобизъм, търсене на компанията на важни и влиятелни хора. Прекомерна привързаност към парите, материалните облаги, лукса и положението в обществото.

Тези хора трябва да променят отношението си към света и да обърнат внимание не само на материалните, но и на духовните и интелектуалните аспекти на човешкото съществуване. Трябва да проявяват повече човечност, щедрост и разбиране към другите.

Числото 8

Тесен интелектуален кръгозор, капризност, липса на здрав разум. Лекомислено отношение към финансовите въпроси. Такъв човек живее единствено в името на парите и в същото време е твърде разточителен и безотговорен. Вътрешни противоречия, съмнения и страхове, които пречат на духовното развитие. Липса на ред и благоразумие в бизнеса.

Такъв човек трябва да се бори с недостатъците си и да даде възможност да се проявят многобройните му предимства, като способността да ръководи големи екипи, бистър ум и усет за бизнес.

Числото 9

Ограничен ум, дребнавост, студенина и безразличие към проблемите на другите. Егоизъм, неспособност за дълбоки чувства. Нетърпимост, критичност, прекомерни изисквания към другите, без да им дава нищо в замяна.

Самотата като следствие от егоизма. Трябва да се научат да прощават, да бъдат щедри и да обичат хората. Проявявайки любов, състрадание и разбиране, такива хора могат да обогатят живота си.

Автор-Гладис Лобос

Превод-galaxy-tarot.com