Какво означават основните линии на дланта в хиромантията?

Какво означават основните линии на дланта в хиромантията?

Линия на живота

Линията на живота е основната в дланта. На нея ще бъдат посочени основните събития. Използвайки линията на живота, може първо да определите нейната продължителност.

Линията на живота започва отдолу и върви нагоре (според източната традиция) и отгоре надолу, според западната – класическа хиромантия. Трябва да обърнете внимание на разклоненията в основата на дланта подобни на „вилица“. Наличието им говори за хармоничното здраве, дадено при раждането.

За да определите здравето и материалното благополучие, трябва внимателно да проучите разклоненията, намиращи се на линията на живота. Значението на линиите, отиващи нагоре, говори за материална печалба и успех в кариерата. Линии, но насочени надолу, говорят за финансови загуби и бизнес провали.

„Островите“, открити на линията на живота, показват здравословни проблеми, но нямат нищо общо с наранявания. Но нараняванията и фрактурите, тоест всяко външно въздействие върху тялото, се появяват на линията на живота под формата на прекъсвания. Човек, който няма такива прекъсвания, може да не се страхува от никакви бедствия.

Хиромантията може да разкаже за здравословното състояние не само чрез наличието на „острови“ и прекъсвания в линията на живота, но и чрез дешифриране на цвета. По-точно, цвета на всички линии. Ако линиите на дланта са различни по цвят, много дълбоки и червени, най-вероятно човек трябва да следи за състоянието си по-внимателно.

Очакваната продължителност на живота може да се изчисли с помощта на математика с точност до две години. Десет години живот се равняват приблизително на един сантиметър. Но тук трябва да се направи корекция за възрастта и пола на лицето. Дланта на жена или дете е по-малка, така че трябва визуално да я доближите до размера на дланта на възрастен мъж и да направите корекции.

Линия на сърцето

Сърдечната линия или, както я наричат ​​още, любовната линия, може да разкаже много за човек. Например броят на браковете и децата. Но тук трябва да погледнете двете ръце. Браковете се гледат отдясно, децата – отляво. Или обратното, ако човек е левичар.

Броят на браковете се определя от „линиите“, които се разклоняват от сърдечната линия. И тук трябва внимателно да се проучи не само броя им, но и как изглеждат. Съдбовният брак винаги идва с кръст. Линията ще изглежда като зачеркната. Липсата на такъв знак по-скоро показва неуспешен брак.

Подобни линии от лявата страна показват броя на децата. А понякога дори и внуци. Трябва да се отбележи, че при някои хора е възможно да се изчисли раждането на близнаци. В такива случаи линията сякаш се разделя на две.

Линия на ума

Линията на ума може да каже без никакви тестове какъв тип мислене има човек. Тук е важно да се отбележи дали е в контакт с линията на живота и ако не, тогава на какво разстояние е от нея.

Отдалечена линия на ума от линията на живота говори за независимост и любов към свободата. Ако линиите се докосват, това показва бдителност и предвидливост, човек който е свикнал внимателно да претегля всичко преди да действа. Ако линията е значително отдалечена от линията на живота, това показва амбиция и честолюбие.

Дългата линия на ума показва интелигентност. Колкото по-дълга е, толкова по-умен е човек. Ако пресича почти цялата длан, това означава, че пред вас е не просто интелигентен, но много проницателен човек с дарба на предвидливост, може би дори екстрасенс.

Линия на съдбата

Линията на съдбата понякога се нарича линия на успеха или таланта. Всъщност не всеки човек я има и затова се нарича така странно. По правило тази линия се среща при хора с творчески характер. Разклоненията и говорят за многостранен талант.

Колкото по-далеч е линията на съдбата от линията на живота, толкова по-независим е собственикът на дланта, на която се намира. Прекъсванията, които се появяват върху нея, символизират за резки промени в интересите или дори професията.

Когато оценявате линията на съдбата, трябва да обърнете внимание на двете длани. При разностранно развитите креативни хора линията на съдбата може да изглежда като разклонено дърво, но не и на водещата ръка. Подобни знаци се срещат при писатели, художници и артисти.