Какво ни готви съдбата според нумерологията

Какво ни готви съдбата според нумерологията

Вече знаем, че вибрацията на раждането ни разкрива чертите на характера и личностните черти. Изчислява се като се сумират денят, месецът и годината на раждане, след което сборът се свежда до едноцифрено число. Благодарение на тази Вибрация можем да узнаем бъдещето си, както и какво ни е приготвила съдбата.

Тук трябва да се подчертае, че това е само предложение или с други думи нашето потенциално бъдеще. Действителното му въплъщение до голяма степен ще зависи от другите Вибрации и от самите нас.

Бъдеще свързано с вибрацията на числото 1

Животът е изключително интересен и пъстър, възможност да се достигне до върха на успеха. Късметът обаче няма да дойде сам, а само благодарение на търпението, решителността и ентусиазма на самия човек. Хората с тази вибрация са пионери във всички сфери на живота, дарявайки обществото със своите идеи. Това са родени лидери, индивидуалисти и организатори. Следователно те трябва да използват своите способности и енергия градивно и творчески, като водят през живота по-слабите, по-малко дисциплинираните или по-зависимите и им показват пътя към успеха.

Оригинални и пълни с амбициозни планове, умни и способни да реализират всякакви идеи и планове, особено ако имат възможност да действат самостоятелно. Но ако допуснат да се прояви негативният аспект на тази вибрация, прекомерната амбиция ще ги превърне в пресметливи егоисти, стремящи се да постигнат целта си на всяка цена, неподбирайки никакви средства и без да се съобразяват с другите. Вместо увереност, те ще проявяват надменост и мания за величие, а силният характер в този случай, ще означава нетолерантност и диктаторски навици.

Бъдеще свързано с вибрацията на числото 2

Смисълът на живота и успехът за такива хора са неразривно свързан с другите. Това може да е брак и семеен живот или работа в полза на обществото. Тези хора няма да зависят от другите само ако попаднат под влиянието на по „дръзки” вибрации. Търсят любовта и хармонията в живота в общуването с хората. Това ще им даде така желаното чувство на сигурност и ще бъде много по-голям успех в живота за тях, отколкото властта или богатството. Деликатни, сдържани и тактични, те предпочитат да останат в сянка и да служат на другите.

Техните съвети са високо ценени, тъй като се основават не само на дълбоки, всеобхватни познания, но и на интуиция. Тези хора обикновено имат солидно образование и подобряват знанията и културата си през целия си живот. Те не обичат да се афишират и ролята на „сив кардинал“ им отива най-много. Интересно е, че много често, противно на желанията им, тази роля им носи чест и слава. Необичайно уязвими и чувствителни, тези хора избягват да общуват с агресивни и груби личности. След такива срещи те не могат да се успокоят дълго време, дори ако ситуацията не е била негативна за тях.

Бъдеще свързано с вибрацията на числото 3

Тази вибрация обещава спокойно, удобно и щастливо съществуване. Хората с тази вибрация ще се насладят на всички радости на живота и ще постигнат успех по-бързо и по-лесно от другите. От друга страна обаче, ако техният нумерологичен портрет не показва вибрации, които балансират гореспоменатите тенденции, лекотата, с която желанията им ще бъдат изпълнени, може да има обратен ефект, тъй като това, което е постигнато без усилия, никога не се оценява.

Тази вибрация характеризира хора, които са искрени, открити, които обичат да живеят в лукс и които са екстравагантни. Ето защо те често се превръщат от богати в бедни. Голямото предимство на такива хора е, че дори и в най-трудните ситуации запазват вътрешна радост и оптимистично, позитивно отношение към света около тях. Имат добър характер, умеят да развеселяват другите и да повдигат настроението им, затова всички ги обичат. Те също имат творчески способности и затова трябва да търсят артистични форми на себеизразяване.

Бъдеще свързано с вибрацията на числото 4

Тази вибрация означава професионален успех, особено в областта на бизнеса и финансите. Но тези хора получават всичко само чрез упорита и усърдна работа. Тази Вибрация не допринася за внезапна, светкавична кариера, нейните носители не трябва да разчитат на щастливо стечение на обстоятелствата. Те могат да постигнат високо социално и материално положение само благодарение на собствената си ефективност, постоянство и добра вътрешна организация.

Тези хора са практични, ефективни и имат много стабилна психика. Под влиянието на тази вибрация се раждат хора, които се стремят да освободят света от скърби и печал и да го направят предсказуем. Те могат да бъдат сравнени с мравки, които работят неуморно, за да осигурят бъдеще за себе си и своята общност. Липсата на материална стабилност ги депресира повече от всеки друг, така че винаги се опитват да оставят нещо настрана за „черни дни“.

Какво ни готви съдбата според нумерологията

Бъдеще свързано с вибрацията на числото 5

Тази вибрация не предсказва спокоен, безопасен живот, тъй като тя символизира движение, постоянно пътуване, неочаквани и непредвидени промени в професията, мястото на пребиваване и т.н. Следователно нейните носители трябва винаги да са подготвени за факта, че животът им може радикално да се промени във всеки един момент.

Само чрез адаптиране към ритъма на тази неспокойна вибрация човек може да постигне успех в живота. Но от друга страна, това бързо темпо, в което те съществуват, и желанието за постоянна промяна може да е следствие от скука, нетърпение, авантюризъм или любов към свободата. Тези хора могат да бъдат посъветвани, че преди да вземат каквото и да е решение, внимателно претеглят всички плюсове и минуси на възникналата ситуация.

Ако успеят да се възползват от на многобройните си таланти (по-специално от оригиналния си начин на мислене и въображение), те винаги ще печелят там, където са необходими смелост, дързост, новост и оригиналност. Те не придават голямо значение на парите и изглежда, че понякога се държат твърде несериозно. Затова е добре да поверят управлението на богатството си на по-отговорни хора.

Бъдеще свързано с вибрацията на числото 6

Тези хора ще постигнат успех само когато покажат повече упоритост и търпение в постигането на целите си, тъй като често са твърде несериозни и са склонни да угаждат на собствените си слабости. Те ценят преди всичко семейството и личния живот. Целта на живота им е да създадат около себе си атмосфера на хармония, красота и любов.

Те придобиват щастие и чувство за сигурност само чрез чувствата, които техните близки имат към тях, както и чрез съзнанието, че са допринесли за това техните близки или приятели да бъдат щастливи. Животът им ще бъде полезен, изпълнен с хуманитарни дейности. Те изпитват вътрешна нужда да служат на другите и посвещават живота си на дейности в полза на човечеството. Но най-вече се стремят към мир и вътрешен баланс.

Те могат да постигнат това състояние само ако работят за общото благо или се грижат за слабите. Хората, родени под влиянието на тази вибрация, имат заложби на велики артисти, въпреки че самите те често не подозират това. Като никой друг те умеят да усещат цвят, хармония, ритъм и форма. Очаква ги великолепна кариера в света на изкуството, но при условие, че това не нарушава семейното им щастие. Тези хора не се интересуват твърде много от собственото си здраве и освен това приемат всякакви дребни неща присърце.

Бъдеще свързано с вибрацията на числото 7

Неизчерпаемият интерес към заобикалящия ги свят, както и вътрешната нужда от нови преживявания карат тези хора да пътуват много както в собствената си страна, така и в чужбина. Те също така се запознават с властта, хората, които влияят на хода на историята, които имат власт и богатство. Има нещо мистериозно, дълбоко, важно и неразбираемо за другите в хората с тази Вибрация.

Тяхната интуиция често граничи с ясновидство. Затова те са загадка за другите и за… себе си. Лекотата, с която разкриват истинските мотиви и намерения на другите хора, често ги оставя объркани. Ако носителите на тази вибрация успеят да използват напълно необикновените възможности на своята психика, те могат да постигнат широко признание и слава, а тяхната помощ в много случаи ще бъде просто безценна.

Тези родени философи и мислители имат нужда от уединение и възможност да избягат от суматохата на ежедневието. Те винаги се стремят към постигане на духовна зрялост и целта им е неразривно свързана със задълбочаване на философските или езотерични знания.

Материалното богатство, парите или властта никога няма да бъдат тяхната цел в живота. Внезапно оказвайки се щастливи притежатели на тези „ценности“, те, без да се замислят или колебаят, ще ги пожертват, ако възникне и най-малката заплаха за тяхното духовно и интелектуално развитие, тъй като те поставят духовните и интелектуални ценности над всичко останало.

Бъдеще свързано с вибрацията на числото 8

Тази вибрация обещава късмет в материалните дела, особено в области като промишленост, търговия, финанси или политика. Благодарение на такива качества като ефективност в действията, вътрешна самодисциплина, воля, издръжливост и решителност, всички пътища са отворени за тях. Те ще постигнат значително влияние в обществото и ще бъдат наградени с многобройни отличия, защото са талантливи организатори и знаят как да водят другите добре.

Това са необичайно енергични, непримирими и амбициозни хора. Техните мисли и стремежи са приковани към външния, материален свят, така че не е изненадващо, че са в постоянно движение, в неуморно преследване на успеха. Не бива обаче да позволяват меркантилният им подход към живота да ги превърне в разчетливи и безскрупулни хора.

Бъдеще свързано с вибрацията на числото 9

Освен ако негативният аспект на тази вибрация не стане преобладаващ, хората, родени под нейното влияние, ще водят изключително интересен живот, изпълнен с хуманистични идеали и пропити с желание да помогнат на нуждаещите се. Житейската мисия на тези хора е да подобрят условията на живот на най-бедните, да им осигурят съвет, комфорт и морална подкрепа. Парите са важни за тези хора само дотолкова, доколкото им позволяват да помагат на нуждаещите се.

Правенето на пари не е трудно за тях, тъй като се отличават с интелигентност, изобретателност и предприемчивост, но успехите от различен характер, както и общуването с хората, им носят много по-голяма радост. Ако попаднат под въздействието на негативните аспекти на тази Вибрация, то егоизмът и задоволяването на собствените желания за сметка на всичко останало, ще ги превърне във вечно недоволни от живота и себе си, а в крайната си форма – в страдащи от емоционални и психически разстройства хора.

Такова разочарование може да бъде причинено от осъзнаването, че нашият свят не е раят на земята и хората не са ангели. Затова носителите на тази вибрация винаги трябва да помнят, че е необходимо да се издигнат над човешката низост и несъвършенство и да се опитат да дарят като подарък на хората нещо много по-ценно от парите – себе си.

Бъдеще свързано с вибрацията на числата 11, 22, 33, 44

Хората, родени под влиянието на тези Вибрации, са идеалисти, които вдъхновено показват на другите пътя към цялостно развитие. Те излъчват вътрешна светлина, която озарява живота на всеки, когото среща по пътя си. Това са изключителни хора, надарени със силна интуиция и парапсихологически способности, които използват личните си качества в полза на другите. Те не търсят слава и чест, а парите им служат само за да помогнат на нуждаещите се.

Но тяхната творческа енергия, оригиналност и безброй дарби ги превръщат, често против собствената им воля, в успешни хора. Целта на притежателите на тези Вибрации е неуморна борба със съдбата. Предстоят им много трудни ситуации в живота, които ще се превърнат за тях както в предизвикателство, така и в допълнителен импулс за постоянно духовно израстване и развитие.

Без съмнение, благодарение на собствената си издръжливост и сила на духа, тези хора ще могат да преодолеят всички трудности и да придобият истинска вътрешна зрялост. Много е възможно след време да успеят да се освободят от оковите, които ги задържат, за да изпълнят по-добре житейската си мисия.

Автор-Гладис Лобос

Превод-galaxy-tarot.com