номерология

Как да определите основния проблем в живота си с помощта на номерологията

По датата на раждане може да се определи с какви проблеми ще се сблъска човек в живота си, неговите недостатъци на характера. За да направите това, вземете двуцифреното число на датата си на раждане и извадете по-малкото от по-голямото. Например, ако сте родени на 15-ти, тогава номерът на проблема за вас ще бъде 5-1 = 4. Ако числото на датата на раждане е едноцифрено, извадете 0. Например ако сте родени на 7-ми – 7-0 = 7

Получените числа се интерпретират, както следва:

0 – няма проблеми;

1 – вие сте твърде зависими;

2 – не сте уверени в себе си;

3 – не знаете как да се изразявате;

4 – вие сте мързеливи;

5 – страхувате се от промяна;

6 – избягвате задълженията;

7 – вие сте нерешителни;

8 – трудно различавате доброто от злото;

9 – не знаете как да съчувствате.

Може би сте изправени пред много проблеми и не може да определите тяхната причина, тествайте себе си с помощта на тази проста система. Може би просто имате нужда малко да поработете върху характера си? Развийте навика да спазвате обещания, силата на волята си, разширете кръга си от интереси и се научете да обичате.