Номерология

Какво е нумерология и от къде произлиза

Внимателният поглед върху реда и удивителната конфигурация на Вселената, анализът на човешкия живот на фона на дълъг исторически период доказва, че всичко е подчинено на числови закони. Човекът използва числата от началото на цивилизацията, създавайки основата, върху която са израснали основните теории и концепции, използвани от човечеството.

Всъщност Числата отразяват принципите, според които е организиран светът. Числата са живи сили и ние трябва не само да можем да възприемаме енергията, която те излъчват, но и да се научим да развиваме тези качества, които числата представляват в нашия нумерологичен портрет. Като разберем, че във Вселената има ред, на който всичко е подчинено – от най-малката частица до Космоса като цяло – и че в природата няма статична природа, а всичко играе и вибрира, ще можем да разберем, че числата излъчват енергия. Тази енергия влияе на всичко, което съществува. Силата и се простира и върху човек, моделирайки неговия характер и цел.

Всеки от нас е роден в ден, предопределен за него от плана на Всевишния, и попада под въздействието на Вибрации, излъчвани на определено място и в точно определено време. Така от момента на раждането си ние сме в полето на действие на Числата, които ще ни влияят през целия ни живот, превръщайки се в движеща сила на всяко наше начинание и съставлявайки важен елемент от нашата личност.

Историята на първите човешки контакти с нумерологията ни връща в далечното минало. Може би човекът е започнал да използва числата, когато е забелязал, че във Вселената има съвършен ред и само Всевишния може да планира такава сложна и точна структура като Космоса. Всичко, което знаем и предполагаме за света, в който живеем (този свят е просто микроскопично, идеално интегрирано парче от гигантски пъзел), ни убеждава, че този свят може да е бил създаден от толкова Велик разум, че човешкият ум не е в състояние да постигне. Всичко е било безупречно, уверено и прецизно планирано, за да се създаде толкова гигантско, съвършено и удивително творение, че не се пподава на нашето разбиране.

Човечеството е притежавало знания, които са изпреварили неговото ниво на развитие, и ги е предавало през вековете. Знания, които са недостъпни за нас дори сега, може да са ни били дадени от самото начало, за да помогнат на нашата еволюция. Как и от кого? Тези въпроси си задаваме от незапомнени времена и все още не сме намерили отговор на тях. Може би някой ден ще дойде времето, когато ще бъдем духовно готови да разберем божествения план.

В очакване на този момент ние напреднахме в развитието си и намерихме имена за нашите открития във всички области на човешкото познание. Но има измерение, което не сме успели да изследваме и което сме класифицирали като езотерично. Според речника терминът „езотеричен“ означава скрит, таен, тайнствен, забранен. Ние класифицираме като езотерично всички онези области на знанието и практиката, чийто произход не ни е известен. Това ни кара да зададем въпроса: ако някое езотерично знание произхожда от дълбокото минало и ние не знаем нито неговия произход, нито създателите му, тогава не трябва ли да го признаем за наше богатство и наследство, което ни е дадено за използване в полза на нашето еволюционно развитие?

Очевидно по този начин деликатно и алегорично се доближаваме до същността на човешкия род и неговите проблеми. Човек с неговите академични познания все още не е успял да проумее тази същност. Наистина, човечеството е развило теоретични познания във всички области, но знанията му по метафизика продължават да остават почти на същото първоначално ниво, както преди много векове. Днес, както и вчера, защо и накъде е тръгнала човешката еволюция все още остават загадка. Искаме да се доближим до мистерията, търсим отговор, защото днес човекът всеки ден изпитва все по-голяма нужда да опознае себе си и своето място в божествения план.

Известно е, че Питагор, великият гръцки философ, в търсене на това знание и истина, е направил многобройни пътувания до Изтока и благодарение на това е създал много школи, където, наред с други неща, са преподавали използването на числата и тяхната магнетична сила, както и как числата влияят на човек.( Най-вероятно тези знания са тези, които Авраам е предал на свойте синове, които е отправил на Изток) Първоначално това знание е било достъпно за няколко посветени на Изток и ние го дължим на Питагор за пренасянето му на западна почва. Откритията на съвременни изследователи, като д-р Джордан от Института по нумерологични науки в Калифорния, както и на известни английски и американски нумеролози, значително обогатиха историята на тази наука. Благодарение на това съвременната нумерология не само е достигнала зрялост, но също така е призната в много страни като много полезна дисциплина, която ни позволява да придобием по-дълбоко разбиране на личността и предназначението на човека.

Бог или Висшият разум, чиито еманации са целият свят около нас, ни е дал инструменти, благодарение на които можем да навлезем по-дълбоко в мистерията на човешката природа. В нашия арсенал имаме както научни методи, така и окултни практики. Астрологията, графологията, нумерологията, таро и така нататък имат своя собствена система и свой собствен език, но използвайки я професионалистите стигат до същите заключения.

Но нумерологията отива дори по-далеч. Когато срещнем конфликтен човек, който създава проблеми на себе си и на другите в ежедневието, или човек, който притежава всички необходими качества за успех, но не го постига, можем да бъдем сигурни в наличието на някакъв дефект в неговия нумерологичен портрет.

Познавайки основите на нумерологията, можем да използваме нумерологичните вибрации, за да променим най-конфликтните аспекти на нашата личност и да планираме съдбата си според вибрациите, които съответстват на нашия нумерологичен портрет. Учим се да действаме в най-подходящия момент, за да се възползваме максимално от Вибрациите или, обратно, да ограничаваме действията, ако Вибрациите не са благоприятни за нас.

Повечето хора се раждат с множество наклонности, за които дори не подозират. Откривайки възможностите и ограниченията, ние правим огромна крачка напред към вътрешно усъвършенстване и постигане на нашите цели – с други думи, към щастие и себеосъществяване. Ако човек познава собствените си възможности, както и вродените си наклонности и слабости, той може да се възползва от първите и да се справи с вторите, така че да не пречат на пътя към щастието и успеха. Научаваме се да настройваме своите вибрации към космическия ритъм и да вибрираме в хармония и съгласие с Вселената.

Автор-Гладис Лобос

Превод-galaxy-tarot.com