номерология-числото 1

Вибрацията на житейските цели – числото 1 и неговите комбинации

Сумата от Числата, които определят Вътрешната същност и Външното изразяване, ни посочва целта на живота (съзнателна и скрита), както и позицията, която даден човек заема или трябва да заема в обществото.

Тази вибрация определя силата на въздействие на всички наши действия, тоест мотивите, които ни ръководят в живота, свидетелства за естеството и значимостта на всичките ни начинания.

Цели в живота – числото 1

номерология-числото 1

Това са хора, които знаят стойността си, уверени, че са родени, за да заемат значимо място в обществото. Те посвещават всичките си сили и способности на тази цел. Всичко, което са постигнали в живота, дължат единствено на себе си, те винаги се стремят да бъдат самодостатъчни и независими. Ако трябва да останат в сянка, те се чувстват неудовлетворени и нещастни. В такава ситуация те губят жизненост, въображение и способност за творчество.

Тези хора най-много ценят свободата, животът им прилича на неуморна борба за възможността да изразят себе си. Те се стремят да бъдат творци на собствената си съдба и господари на своето бъдеще. На нивото на Вътрешната същност тяхната цел е желанието да се откроят от тълпата, да водят активен живот, творческо и независимо съществуване. За нищо на света няма да се подчинят на някого или на нещо.

Комбинация: 1+9 = 1

В конкретния случай целта на живота е постигане на абсолютна свобода, освобождаване от всякакви ограничения или зависимости. Хората от тази група се характеризират със значителни интелектуални способности, оригиналност на личността, импулсивност, желание за себеизразяване и творческа активност. Те имат необикновен живот. Тези хора ще бъдат строители и господари на собствената си съдба.

Комбинация: 2 + 8 = 1

Стремеж за постигане на значително финансово състояние. Амбициозност, желание със сигурност да направят професионална кариера и да постигнат материално благополучие. В живота на такива хора непрекъснато възникват нови цели. Тези хора се отличават със сериозност и уравновесеност, те не могат да понасят, когато някой се меси в техните работи.

Комбинация: 3 + 7 = 1

Подсъзнателно желание за постигане на високо обществено положение или професионална кариера. Симпатичен, благороден и разумен човек, който отдава голямо значение на междуличностните връзки. Обича да се обгражда с представители на науката и изкуството, влиятелни и изключителни хора. Такъв човек изпитва голяма нужда от независимост, защото само тогава се чувства пълен с творчески сили. Необикновена личност, която има пълно право да разчита на успех.

Комбинация: 4 + 6 = 1

Несъзнателно желание за получаване на пълна свобода. Тази тенденция може да бъде приглушена от лични отговорности, като например семейни, поети доброволно или наложени отвън. В живота на такива хора стабилизирането на финансовото им състояние и личния живот е особено важно. Дори ако такъв човек е обвързан с лични задължения, той изпитва силна нужда от собствена независимост. Това се изразява, че в живота той се опитва да постигне всичко сам.

Комбинация: 5 + 5 = 1

Природата е независима и склонна към бунт. Целта на живота е постигане на пълна автономия във всички области на съществуване. Може би такъв човек ще бъде принуден да води тежка борба, за да постигне своите стремежи. Често в тази борба основният враг е самият той. Следователно, такъв човек трябва да придобие вътрешен мир и да се научи да се контролира. Оригиналност, креативност, импулсивност.

Автор-Гладис Лобос

Превод-galaxy-tarot.com