Разбиране на различните знаци на наталната карта

Разбиране на различните знаци на наталната карта

Наталната карта е схематично представяне на небето в момента на раждането на човека. Нека да разгледаме по-отблизо как картата се сравнява с истинското небе. Ето една карта, насложена върху нашия реален свят.

Разбиране на различните знаци на наталната карта

Както можете да видите, хоризонталната линия на картата е линията на хоризонта. Отляво е точката на изгрева – така нареченият Асцендент (Asc). А отдясно е точката на залеза, десцендент(Dsc). Асцендентът и десцендентът са двете най-важни астрологични понятия, свързани с наталната карта:

Асцендент (Възходяща точка) Асцендентът е градусът на зодиака, който се е издигал над хоризонта точно при раждането. Той представлява началната точка на първия дом в наталната карта. Асцендентът се счита за много важен, защото символизира нашето лице пред света – физическата натура, начина, по който се представяме и първите впечатления, които оставяме.

Десцендент (Залязващата точка) Десцендентът е противоположната точка на асцендента – това е градусът на зодиака, който се е спускал под хоризонта в момента на раждане. Той се намира в началото на седмия дом и отразява отношенията, партньорствата и браковете в живота ни.

Всичко, което е горе, е небето, което виждаме. А отдолу е онази част от небето, която не се вижда в този момент; тя се вижда от другата страна на Земята. Както виждате Слънцето се намира над хорозонта, а Луната под.

На картата виждате много странни икони, числа и линии. По долу ще обясним всички тях.

В астрологията има 4 основни елемента, стълбовете, на които стъпва астрологията са планети, зодии, домове и аспекти. Нека да ги прегледаме едно по едно:

В наталната карта планетите заемат изключително важно място. Всяка планета носи свои специфични енергии и влияния. Също така всяка от тях се изобразява със специфичен знак:

Знаците на планетите

Зодиакалните знаци са изобразени в разноцветните сектори на кръга на диаграмата. Ето как се наричат:

Знаците на зодиака

Зодиакалните знаци са уникални сектори на небето, като имената им съвпадат с някои съзвездия. Но всъщност в съвременната астрология това са равни сектори от кръга, които някога са съвпадали със съответните съзвездия, но сега носят само техните имена. Истинските съзвездия са се „изместили“ в продължение на хилядолетия. Кръгът, към който принадлежат знаците, се нарича еклиптика.

Еклиптиката е пътят на Слънцето по небето (и по невидимата част). Останалите планети също се движат по приблизително същия път, с малки отклонения, така че техните позиции се проектират върху еклиптиката. А еклиптиката е точно разделена на 12 равни части, които са кръстени на определени съзвездия – това са знаците на Зодиака. Те се броят от точката на пролетното равноденствие.

Виждаме, че планетите са в определени зодиакални знаци. Числата до планетите са градуси. Както знаете, цял кръг е 360 градуса. Всеки зодиакален знак е 30 градуса. Съответно числото за планетата отразява в какъв градус на знака се намира.

Домове

Домовете също са сектори на небето, те също са 12. Обикновено се обозначават с римски цифри:

I – първи дом

II – втори дом

III – трети дом

IV – четвърти дом

V – пети дом

VI – шести дом

VII – седми дом

VIII – осми дом

IX – девети дом

X – десети дом

XI – единадесети дом

XII – дванадесети дом

Домовете също представляват разделяне на еклиптиката на сектори, но по друг принцип. Виждате ли на картинката най-дебелите червени линии? С две от тях вече се запознахме – Асцендента (отляво) и Десцендента (отдясно). Асцендентът е началото на 1-ви дом. Началото на домa се нарича куспидa. Така че Асцендентът е куспидata на 1-ви дом, а Десцендентът – на 7-ми. Те винаги са точно един срещу друг, затова можем да кажем, че това е обща ос. Асцендент-Десцендент е хоризонталната ос. В картата Асцендентът и Десцендентът са фиксирани на местата си.

Виждате и още две дебели линии, но не хоризонтални, а вертикални. Горната точка е MC (МЦ), а долната – IC (ИЦ). MC или Medium Coeli се превежда от латински като „средата на небето“, а IC или Imum Coeli – като „дъното на небето“. Както можете да се досетите, МЦ е най-високата точка на еклиптиката, а ИЦ – най-ниската. Това е вертикалната ос. Въпреки че тя не винаги е точно вертикална, често се отклонява наляво или надясно.

МЦ е куспида на 10-ти дом, а ИЦ – на 4-ти дом. Другите домове нямат специални имена за куспидите си, просто „кuспидa на трети дом“ или „к3“. Причината е, че 1-ви, 4-ти, 7-ми и 10-ти домове са най-важните. Наричат се ъглови домове. За Асцендента, Десцендента, МЦ и ИЦ има ясни астрономически обосновки. Останалите домове се изчисляват от тях по специален алгоритъм. Има много варианти на тези алгоритми, наречени системи за домове. Двете най-популярни системи са тази на Плацидус и на Кох. Обикновено системата за домове може да се избере в астрологическата програма. Както виждате, всяка планета попада не само в определен зодиакален знак, но и в определен дом. Куспидите на домовете, както и планетите, попадат в определени градуси на зодиакалните знаци.

Аспекти

Аспектите са линии, които свързват планетите. Думата „аспект“ идва от латинската дума за „поглед“, сякаш планетите се „гледат“ една друга. Но за да се образува аспект, между планетите трябва да има определено разстояние. То обикновено се изразява в градуси, тъй като става въпрос за окръжност. Разстоянието между планетите не трябва да е точно до градус, аспектите имат допустимо отклонение, наречено „орбис“ (от латински „орбита, сфера на действие“). Има няколко основни аспекта:

Съвпад 0° – когато между две планети има около 0 градуса, те обикновено са много близо една до друга.

Секстил 60° – Хармоничен, конструктивен аспект

Квадрат 90° – сякаш са под прав ъгъл една спрямо друга, ако начертаете ъгъл през центъра на картата. Напрегнат, конфликтен аспект.

Тригон 120° – тъй като това е резултат от разделянето на кръга на 3 части. Много хармоничен, благоприятен аспект.

Опозиция 180° – когато планетите са една срещу друга. Това е много напрегнат аспект.

Орбисите често зависят от планетите, а не от аспектите и обикновено са няколко градуса. Орбисите се настройват в астрологичната програма.

Сега трябва да имате груба представа какво е показано на картата. В следващите статии ще разгледаме подробно всички тези елементи.