Предсказания от свещените еврейски текстове

Предсказания от свещените еврейски текстове

Думите на равин Шимон бар Йохай, мъдрец от 2 век и автор на Зоар:

„Задачата е да останете в emunah (вяра) през това време. Ще видим да се случват неща, които няма как да разберем. Това ще бъдат неща, които са невероятни. Това ще направи Изхода от Египет да изглежда като нищо. Всеки ден ще става все по-лошо и ще забравим какво беше предишния ден. Който има emunah (вяра) в този момент, ще заслужи да види края.

Източници от Зоар ( Превод)

Шемот 7а

Ще се види огнен стълб които ще стои отгоре до долу 40 дни. Всички народи ще го видят. По това време Мелех Хамошиах ще се събуди и ще излезе от Ган Еден, от мястото, наречено Кан Ципор, и ще бъде разкрит в Галил. В онзи ден, когато Мошиах излезе оттам, целият свят ще се разтърси и целият свят ще се скрие в пещери и пукнатини в скалите и няма да помисли да се спасява. […] След 40 дни, когато стълбът ще се издига от земята до небето в очите на целия свят, Мошиахът ще бъде разкрит. От източната страна ще изгрее звезда, пламтяща с всички цветове, и 7 други звезди ще обиколят тази звезда и ще воюват с нея от всички страни 3 пъти на ден в продължение на 70 дни и всички хора на света ще видят.

Същата тази звезда ще воюва с тях с пламъци от огън и пламъци и искри от всяка страна, и ще ги удря, докато не ги поглълне всяка нощ, а след това през деня се връща и ги изгонва, и те воюват в очите на целия свят.

След 70 дни тази звезда ще бъде скрита и Мошиах ще бъде скрит за 12 месеца и огненият стълб ще се върне по начина, по който беше преди и в него Мошиах ще бъде скрит и този стълб няма да се вижда.

Шемот 8а

Една невероятна звезда ще се събуди в средата на небесния свод като Аргаман, пламтяща и искряща през деня в очите на целия свят. Пламък от огън ще се издигне от северната страна в средата на небесния свод и те ще стоят един срещу друг в продължение на 40 дни и звездата и пламъкът ще воюват в очите на всички и пламъкът ще се разпространи с горящ огън от северната страна. Много владетели и царе, нации и народи ще бъдат ужасени от това. Тогава една звезда ще изникне от южната страна и ще поеме контрола над пламъка и пламъкът бавно ще изгасва в небесния свод, пред тази звезда, докато изобщо няма да се вижда. Тогава звездата ще се движи по небесния свод в 12 посоки. Тези светлини ще стоят на небесния свод 12 дни. След 12 дни всички хора на света ще се разтреперят и слънцето ще потъмнее за половин ден, както беше потъмняло в деня, когато беше разрушен Баис Хамикдаш, докато небето и земята няма да се виждат.

Балак 212б

Научихме, че в бъдещето Светият ще възстанови Йерушалиим и ще покаже една постоянна звезда, мигаща със 70 огнени стълба и със 70 искри, които осветяват (получават светлина) от нея в средата на небето. Ще има 70 други звезди, които ще бъдат командвани и контролирани от нея, и те ще осветяват и ще пламтят в небето в продължение на 70 дни.

На 6-ия ден, 25-ия ден от 6-ия месец, звездата ще се появи. Ще се събере на 7-ия ден, в края на 70-те дни. В първия ден ще бъде видяна в град Рим. В същия ден 3 небесни стени на този град Рим ще паднат и голямо сдание ще се срине. Владетелят на този град ще умре. Тогава звездата ще се разпръсне, за да бъде видяна в света. В това време силни войни (между народите) ще се събудят в света от всичките 4 страни и Емуна (Вяра) няма да се намери сред тях.

В средата на света, когато тази звезда ще блести в средата на небето, велик крал ще се издигне и ще управлява света и духът му ще се възвиси над всички крале и той ще събуди война на 2 страни, и той ще стане силен срещу тях.

В деня, в който звездата ще бъде скрита, Светата земя ще се разтърси на 45 мили около мястото на Баис Хамикдаш и ще се разкрие една пещера под земята. От тази пещера ще излезе силен огън, който ще изгори света. От тази пещера ще израсне божествен клон и ще управлява целия свят и ще му бъде даден Малхус. Небесните светии ще се съберат при него. Тогава Мошиах ще бъде разкрит в целия свят и малхус ще му бъде даден.

Вайера 119а

На 66 години Мелех Хамошиах ще бъде разкрит в земята на Галил и когато звезда от източната страна ще погълне седем звезди от северната страна и пламък от черен огън ще виси на небесния свод 60 дни и ще има войни разбудени в света от северната страна и двама крале ще паднат в тези войни и целият свят ще се събере срещу Бас Яков (еврейската нация), за да я изтласка от света. За това време е писано „и това е време на скръб за Яков и от него той ще бъде спасен“. По това време всички души в съкровищницата на душите (guf) ще свършат и ще трябва да се върнат, за да бъдат обновени, а знакът за вас са всички души, които са дошли при Яков от Мицраим и т.н., 66 души.

Терума 172b

Тогава 7-мият прозорец ще се отвори в целия свят и звездата му е „Кочав Яков” и това е тази, за която Билам каза „излезе звезда от Яков” и тази звезда ще свети 40 дни и 40 нощи. Когато Мелех Хамошиах ще бъде разкрит и всички народи по света ще бъдат събрани при него, тогава ще се изпълни стихът, който гласи (Йсая 11:10): „коренът на Ишай, който ще стои като знаме за народите, към него ще прибягват народите и неговото местоуспокоение ще бъде славно.”

Източник: hyehudi.org