Последните дни

Последните дни

В юдаизма „последните дни“ (на иврит: אחרית הימים‎, ахарит ха-ямим) се отнасят до месианската ера, която ще донесе мир и просперитет на света. Тази ера често се свързва с идването на Месията, еврейски цар, който ще обедини еврейския народ и ще възстанови царството на Давид.

Има много различни интерпретации на това какво точно ще се случи в последните дни. Някои евреи вярват, че това ще бъде време на свръхестествени чудеса, докато други, че това ще бъде политическо или социално събитие. Някои евреи вярват, че Месията ще бъде буквална личност, докато други, че той е символ на месианската ера като цяло.

Въпреки тези различия, всички евреи са съгласни, че последните дни ще бъдат време на голяма радост и празнуване. Ще бъде време, когато светът ще бъде освободен от злото и ще царува мир и хармония.

В Тора се казва, че светът е сътворен за 6 дни и на седмият Бог си почина. Има идея основана на интерпретация на няколко пасажа от еврейската Библия (Танах) и равинистически текстове, че 1 ден от сътворението е равен на 1000 години. Някои интерпретации на тези пасажи, съчетани с равинистически коментари, водят до изчислението, че светът ще съществува 6000 години

„Равин Катина казва: „Светът ще съществува 6000 години и след това светът ще се промени завинаги“ ( Синедрион 97). Светът ще бъде променен по начин, който не можем да разберем. Тъканта на съществуването ще бъде напълно трансформирана. Ще се появи нова, немислима реалност.”

Ключовите вярвания за последните дни в юдаизма преди настъпването на 7-мото хилядолетие включват:

Месията: Ще дойде еврейски цар, който ще обедини еврейския народ и ще възстанови царството на Давид.

Война на Гог и Магог: Голяма война ще се проведе между Месията и злите сили на Гог и Магог. Месията ще победи и ще донесе мир на света.

Възкресение на мъртвите: Мъртвите ще бъдат възкресени и ще могат да участват в месианската ера.

Обявяване на Тора: Тора (еврейската Библия) ще бъде обявена на всички народи и те ще приемат нейните учения.

Световен мир: Ще царува мир и хармония между всички хора.

Според повечето еврейски мъдреци, ерата на Машиах(Месия) трябва да продължи няколко поколения. Има различни мнения относно точната последователност и хронология на развиващите се събития, но е ясно, че ще се случат следните събития: действителното пристигане на Машиах, събиране на изгнаниците, съживяване на мъртвите и възстановяването на третия храм.

Има много пророчества, които трябва да се разкрият в ерата на Машиах. Остават малко повече от 200 години до крайния срок. Цялата епоха на Машиах ще приключи до 6000 г. (в момента сме в 5784 г. според еврейски календар). Помислете какво е заложено и какви са последствията.

Възкресение на мъртвите

Искам да споделя една невероятна статия на Равин Пинхас Уинстън, която дава насока за събитията който предстоят:

“До Лешем бях разбрал, че възкресението на мъртвите няма да настъпи до Бъдещия свят, до 7000 г. Както обяснява Рамхал, на 6000г. започва „Светът на душите“, по време на който душите преминават през коригиране. На 7000 г. тялото се възкресява и се присъединява отново към душата, за да започнат следващите етапи на Бъдещия свят.

Според Лешем обаче възкресението на мъртвите се развива преди края на 6000 г., от нашата страна на историята. Следователно всички препратки към възкресението в Талмуда описват какво трябва да се случи, преди историята да свърши.

Трябва да съм прочел раздела около 25 пъти, преди да го използвам. Лешем цитира Zohar (Зоар), който очевидно твърди, че периодът на Techiyas HaMeisim (възкресението на мъртвите) е предназначен да продължи 210 или 214 години. Има две мнения по въпроса в Зоар, но и двете са съгласни, че периодът на възкресението ще бъде поне 210 години.

Това не беше предсказание за пристигането на Машиах (Месията). Това беше предсказание кога той вече няма да е необходим. Възкресението на мъртвите, обяснява Лешем, е възстановяването на човека в подготовка за следващия етап от историята. Злото отдавна ще си отиде. Тогава няма да има какво да се спасява. Възкресените ще приличат повече на ангели, отколкото на хора. Кой ще има нужда от Машиах тогава?

Невероятно. Найстина невероятно. Не ми каза кога ще дойде Машиах, но ми каза кога ще „си отиде“. Докато останалата част от религиозния свят живееше с вярата, че Машиах може да дойде по всяко време до 6000 г., Лешем, базиран на Зоар, каза, че той трябва да дойде до 5790 г. или 2030 г.!

Това не беше нещо, което просто четете и забравяте. Или вярвате на това, което Лешем казва, или не. Вие или приемате Зоар, или го отхвърляте.”

“Но според Зоар бяхме близо до края. Края не беше след 200 години. Не беше след 100 години. Нямаше и 50 години. Ако се предполага, че краят на месианската ера е в рамките на нашия живот, то началото ѝ със сигурност е такова.”

“Беше удивително и по друга причина. Вече бях разработил „десетия час“ от историята. Виленският Гаон обясни, че шестте хилядолетия история съответстват на шестте дни на Сътворението. Първото хилядолетие съответства на първия ден от Сътворението, второто хилядолетие на втория ден от Сътворението и т.н. Сега живеем в шестото хилядолетие и то съответства на Ден шести.

Освен това Виленският Гаон разкри, че всички събития от всяко хилядолетие се „вкореняват” в събития, случили се в съответните им дни. Ако нещо се случи в определено хилядолетие, то може да бъде проследено до някакво тематично подобно събитие, случило се в съответния ден. В това отношение историята буквално се повтаря.

Не след дълго осъзнах значението на това. Единственото най-важно събитие в историята на човечеството беше грехът да се яде от Aitz HaDa’as Tov v’Ra, Дървото на познанието за добро и зло. Ако не беше това, все още щяхме да сме в райската градина и останалата част от историята нямаше да е необходима, включително и планината Синай.

Преди това смятах, че грехът на яденето от дървото на познанието за добро и зло е приключил завинаги, въпреки че въздействието му ще продължи в ерата на Машиах. Това обаче предсказа ответни мерки, под една или друга форма, през шестото хилядолетие. Единственият въпрос беше кога?

Отговорът изисква знание кога Адам Ха-Ришон действително е ял от забранения плод и след това на какво съответства това време в хилядолетия-години. Със сигурност подобно катаклизматично събитие, което изпрати човечеството в изгнание, трябва да има какво да каже за неговото изкупление.

Изчисляването на хилядолетния час беше лесно. Хиляда години, разделени на 24, се равняват на 41,66 години или 41 години и осем месеца. Това е един хилядолетен час. Въпросът беше само да се знае в кой час от шестия ден човекът е съгрешил и това за съжаление, Тора не разкрива.

Но, за щастие, Талмудът го прави. Там се казва, че Адам ХаРишон е ял от дървото на познанието за добро и зло в десетият дневен час на Ден Шести. И така, умножаването на девет по 41,66 е равно на 374,94. Добавено към 5500, общата сума е 5874,94, или 2114 CE, доста напред в бъдещето.

Лашем помага и с това. Той споменава мидраша, който казва, че Бог не е създал нищо през нощта, а само през деня. Историческите събития обаче са се случили през целите 1000 години от всяко хилядолетие, а не само през последната половина от него.

Това означава, че едно хилядолетие, поне за това изчисление, съответства само на 12-те светлинни часа на всеки ден от Сътворението. Ако е така, 1000 не се дели на 24, а на 12, и това прави един хилядолетен час 83,33 години, а не 41,66 години.

Това променя изчислението. Девет часа по 83,33 се равнява на 749,97, всъщност 750. Добавено към 5000 става 5750 или 1990. По този начин периодът от 83,33 от шестото хилядолетие, който съответства на 10-ия час от Ден Шести, започва през 1990 г. и ще приключи три месеца след 2073 г.

Драматично. Войната в Персийския залив започна през 1990 г. СССР внезапно се разпадна около 1989 г. И 5750 беше годината, която Виленският Гаон беше предсказал за Окончателното изкупление. Но изглежда ли нещо около 1990 г. да има общо с греха на Дървото на познанието за добро и зло?

В интерес на истината, да. По това време интернет стана обществено достояние и не е имало по-добър пример за дървото на познанието за добро и зло след оригинала. Това със сигурност е грижа на света на Тора, който постоянно се опитва да спаси хората, които са се провалили на теста, и да защити тези, които тепърва ще бъдат съдени.

Но дори тези, които вярват на идеята за духовната връзка между Интернет и оригиналното дървото на познанието за добро и зло, все още имат затруднения да оценят какво може да означава това от гледна точка на текущата история и Окончателното изкупление. Намират го за интересно, а не за мотивиращо.

Sha’ar HaGilgulim (Шаар ха-Гилгулим) го прави още по-интересно. В него се казва, че душите на последното поколение евреи ще бъдат преродените души на първото поколение евреи. Последните се наричат „Дор Хадая“, „Поколението на знанието“. По ирония на съдбата, когато интернет стана публично достояние, медиите също нарекоха това поколение „поколението на знанието“.

Шаар ха-Гилгулим въвежда друга важна концепция, която се оказва твърде малко известна. Нарича се „mirmah u’tachboles“ или „замисляне и пресмятане“. Важно е, защото обяснява много за мистериозните пътища на Бог, особено когато става дума за изкупление.

Накратко, това е задкулисен подход към изкуплението, за да се изхвърлят негативните духовни сили, които се намесват в него. Тъй като Окончателното изкупление означава края на злото, злото иска да спре изкуплението изобщо да се случи. Беше много успешен в много случаи.

Това е особено проблем, когато еврейският народ не заслужава изкупление, но историята го изисква, това, което Талмудът нарича „Кейц“, „Последното време“. Това е моментът, когато Бог е „принуден“ да използва mirmah u’tachboles, което има ефекта да направи нещо като изкупление да изглежда точно обратното.”

“Десетият час от шестото хилядолетие, започващ през 1990 г., е важен за изкуплението. Възкресението на мъртвите, започващо през 2030 г., може би дори още през 2026 г., е важен за изкуплението. Фактът, че Ерец Исраел е оцелял по чудо и е процъфтявал до този ден, е важен.

Има много събития, случили се през последните 30 години, които са значими за изкуплението. Всяко взето само по себе си може да не изглежда чак толкова забележително. Но заедно? Заедно те създават по-голямата картина, привидно неизбежен geulah( изкупление)-контекст. Е, поне ако вярвате в такива неща.

За някои е очевидно: месианската ера е започнала. Те може да не са сигурни на кой етап сме, но е започнала. Това, което ги интересува, е как ще дойде краят, опасно или милостиво. Нека не забравяме, че държавата Израел е изградена върху пепелта на Холокоста.

След това има пророчествата за войната на Гог и Магог, войната, която ще сложи край на всички войни. Като се има предвид посоката на човечеството като цяло и на еврейския народ в частност, такава война изглежда все по-малко да може да бъде избегната с всяка изминала година. Искаме изкупление, но не чрез страдание от какъвто и да е вид.

Но имаме ли изобщо думата по този въпроса? Има ли някакъв шанс за милостиво изкупление? Това не са въпроси, които средният евреин, дори тези, които са религиозни, си задават точно сега. Не ги смятат за актуални. Ако историята е някаква индикация, докато го направят, ще бъде твърде късно да се направи нещо по отношение на ситуацията.”

“Бог не само има генерален план за Сътворението, но и времева линия. Има „keitzin“ – последните времена. Историята не е безкрайна. Има време да си партнираме с Бог и да накараме нещата да се случат, но също така е възможно времето ни да свърши, ако не го направим. Историята просто върви напред и, както сме виждали безброй пъти, еврейският народ бива притискан, ако е необходимо.”

Автор-Равин Пинхас Уинстън

Источник: thirtysix.org

Превод със съкращения:galaxy-tarot.com

 След 7 октомври, разбираме колко прав е бил Равин Пинхас Уинстън. Много еврей сега правят тчува (разкаяние) и се връщат към Бог. Времето за геула (изкупление) чука на вратата, почти не остава време. В тази връзка искам да завърша с един анонимен коментар в еврейски блог:

“Не можем да посочим точни дати и час, само Господ знае и може би има 36 цадиким( праведници) който знаят, но не може да кажат. Просто знаем, че Geulah ( искуплението) е на вратата ни! Съвсем скоро всички ще видим и разберем.

От Рош Ходеш Нисан (денят на затъмнението) до края на Песах са 15 дни, където тъмнината на затъмнението може да продължи в различни части на света, където целият свят след това е включен в предстоящото Изкупление!

Нека Геула дойде с голямата доброта милост на Хашем Исбарах! Ain Od Milvado (няма никой друг освен Него)!”