Номерология

Как да съставим Нумерологичен портрет на личността

Нумерологичният портрет на личността се състои от следните вибрации:

Вибрация на раждане:

Изчислява се като се сумират денят, месецът и годината на раждане, след което сборът се свежда до едноцифрено число.

Например лице родено на: 15.08.1997 ( 1+5+0+8+1+9+9+7=49, 4+9=13, 1+3=4) Така получаваме вибрацията на раждане.

Вибрация на рожденият ден:

Както всички други числа, използвани в нумерологичния портрет, денят от месеца, в който човек е роден, също е важен, защото влияе върху личността на този човек. Ако, например, някои числа често се срещат в нумерограмата, тогава вибрацията за рожден ден ги укрепва още повече. Вибрация на рожденият ден се изчислява като се съберат цифрите на вашият ден на раждане и се сведат до едноцифрено число.

Например, за човек роден на 12.09.1980г., вибрацията на рожденият ден, ще е 3 (1+2=3)

Вибрация на името и фамилията:

Изчислява се като се използва специална нумерологична азбука, в която всяка буква съответства на определено число. Сумата от всички числа, които се появяват при анализ на собственото и фамилното име, ни дава вибрация, която определя индивидуалността на даден човек.

Например: Иван Иванов (И-9, В-3,А-1,Н-5, И-9,В-3, А-1, Н-5,О-6, В-3=45, 4+5=9) В случая вибрацията на името и фамилията или индивидуалността е 9.

Вибрация на подписа:

За да определите вибрацията на подписа си, трябва да сумирате числата, съответстващи на буквите, които съставят подписа и да ги сведете до едноцифрено число.

Например, се подписвате с две букви- М, И (М-4, И-9, 4+9=13, 1+3=4) Вибрацията на вашият подпис, е числото 4.

Вибрация на вътрешната същност:

За да изчислите вибрацията на вътрешната същност с помощта на нумерологичната азбука трябва да изчислите сбора на всички гласни букви които се съдържат в името и фамилията.

Например: Иван Иванов ( И-9, А-1, И-9, А-1, О-6 / 9+1+9+1+6=26. 2+6=8)

По този начин вибрацията на вътрешната същност на даденото лице е 8.

Вибрация на външното изразяване:

За да изчислите вибрацията на външното изразяване с помощта на нумерологичната азбука трябва да изчислите сбора на всички съгласни букви които се съдържат в името и фамилията.

Например: Иван Иванов ( В-3,Н-5,В-3,Н-5,В-3/ 3+5+3+5+3=19, 9+1=10, 1-0=1)

По този начин вибрацията на външното изразяване на даденото лице е 1.

Вибрацията на житейските цели:

За да изчислите вибрацията на житейските цели, трябва да съберете числото на вътрешната същност с числото на външното изразяване. От горния пример имаме 2 числа 8 и 1, след като ги съберем се получава 9, тоест вибрацията на житейските цели на даденото лице, ще бъде 9.

Когато започвате да съставяте номерологичен портрет, трябва да имате предвид, че ние не сме просто едно „чисто число“. В нашия номерологичен портрет числата създават известно единство. С други думи, не бива да се анализира дадена личност въз основа само на една вибрация, без да се вземат предвид другите (например вибрацията на подписа или името и т.н.). Също така на човек влияят освен датата на раждане и името, неговият час и място на раждане и географско местоприбиваване. По същият начин като горните примери може да изчислите тези вибрации.

Всички тези вибрации описват психиката и характера на даден човек, благодарение на което може да се определи с какво той се различава от другите. Трябва да се добави, че когато анализираме всеки от компонентите на нумерологичния портрет, не трябва да забравяме, че те ни разкриват потенциални черти на характера, а не абсолютни истини. Само чрез анализ и сравняване на всички вибрации може да се формира правилен портрет на даден индивид.

One Reply to “Как да съставим Нумерологичен портрет на личността”

Comments are closed.