Ангелски хороскоп

Ангелски хороскоп

ЯНУАРИ

  Ангел хранител Немем-Ях (1 януари – 5 януари) този ангел ви помага да постигнете висоти във всеки бизнес, с който се заемете, но от вас зависи дали ще успеете да запазите постигнатото. Немем-Ях дава на хората, родени под неговото покровителство, силата на убеждаване, но те могат да имат затруднения с въпросите на организацията и управлението. Притежавайки дарбата на лечител, Немем-Ях я предава на своите подопечни. Те стават добри лекари, масажисти, специалисти по натуропатия и диетолози. Немем-Ях дарява власт и богатство, слава и популярност, мъдрост и знание, както и склонност към философски изследвания.

  Ангел хранител Йейл-Ях (6 януари – 10 януари) този ангел вдъхновява велики дела и големи постижения, а също така помага да останете на върха на постигнатия успех. Насърчава човек активно да се бори с алчността и греховните желания, помага да се избегнат опасни изкушения и да се преодолеят собствените слабости. Йейл-Ях дава съвети в критични моменти от живота, помага ни да стоим здраво на земята, да не злоупотребяваме с дадената ни власт, дава ни харизма и ярка индивидуалност, както и способност да говорим чужди езици. Йейл-Ях помага при решаването на всякакви проблеми, свързани със закона или правни въпроси, предоставя помощ при разрешаване на управленски проблеми и в ситуации, изискващи използването на власт или сила.

  Ангел хранител Харак-Ях (11 януари – 15 януари) този ангелът ни помага да избегнем падането, предпазва ни от превратностите на съдбата, от разрушителни влияния и от склонността към самоунищожение. Той вдъхва в нас воля за победа и желание за творчество, помага на заблудените да се върнат в правия път грижи се за нас в случаите, когато допуснатите грешки водят до духовна пустота. Харак-Ях помага на падналите да се издигнат и да вървят напред към нови постижения, дарява склонност към дълбок размисъл и събужда интерес към мистиката и духовните търсения. Когато се разочароваме от материалните ценности, той събужда в нас желанието за духовна еволюция.

  Ангел хранител Метсер-Ях (16 януари – 19 януари) този ангел дарява хората, родени под неговата защита, с развито чувство за отговорност, способност да разчитат на себе си в трудни житейски ситуации, вътрешна сила, способност да управляват чувствата си, да контролират своите мисли, емоции и импулси, както и дара на самолечението. Метсер-Ях дарява способности в спорта, изкуството, химията и алхимията, йогата и медитацията – отваря вратите към един нов свят за нас – позволява ни да забележим скритите страни на нещата – помага да се отървем от връзките на материална или емоционална зависимост, да внесем нов дух в живота си и да го променим към по-добро.

  Ангел хранител Вамет-Ях (20 януари – 24 януари) този ангелът дава на хората, родени под неговата защита, неустоимост и чар, лекота на ума, вкус към удобни и приятни неща. Вамет-Ях помага за преодоляване на физически дефекти и дори позволява на хора с лошо здраве да живеят дълъг живот. Вамет-Ях оказва помощ на слабите и болните, позволява да се разберат грешките и тайните на миналото, дава възможност да се гледа уверено в бъдещето, дарява способността за емпирично разбиране на света, към различни занаяти и приложни изкуства.

  Ангел хранител Йехаб-Ях (25 януари – 29 януари) този ангел дава на хората, родени под неговото покровителство, способността да създават и мислят извън кутията, помага за развитието на интелигентността, получаване и усвояване на знания. Йехаб-Ях подобрява зрението и слуха, помага ни да направим тайното явно, да не се страхуваме от неизвестното, да постигнем същността на нещата, да разберем другите и да изразим мислите си, така че да бъдем разбрани. Йехаб-Ях ни насърчава да вземем колкото е възможно повече от живота, да опитаме и изпитаме всичко, както материално, така и духовно.

ФЕВРУАРИ

  Ангел хранител Ауну-Ях (30 януари – 3 февруари) този ангелът дава на хората, родени под неговата защита, голям интелектуален потенциал, който трябва да се използва възможно най-пълно. Той покровителства учени и изследователи, предимно тези, които се занимават с археология, физика и нови технологии. Ауну-Ях помага да се премине отвъд собствените ограничения и традиционни възгледи. Той лекува нервни заболявания и подобрява работата на мозъка, а също така позволява на човек да види насън решението на проблем, който го интересува.

  Ангел хранител Меки-Ях (4 февруари – 8 февруари) този ангел покровителства всичко ново и революционно – помага в битки, насочени към промяна на обичайното състояние на нещата – позволява ни да надхвърлим границите на собствените си възможности, да разкъсаме веригите на миналото, което ни свързва – да станем свободни, отхвърляйки потисничеството на други хора или проблеми. Меки-Ях ни помага да бъдем независими и твърди в принципите си и да ги защитаваме докрай, без да губим добротата и човечността – помага ни да запазим чувството си за хумор и спокойствие, да не придаваме преувеличено значение на проблемите, които ни се случват, и също така да обединим емпиричното знание с духовния опит.

  Ангел хранител Дамеб-Ях (9 февруари – 13 февруари) този ангел покровителства пътешествениците, дарява способност да говорят езици, лекотата на разбиране на другите хора и бързо да се адаптират към нова среда и променящи се обстоятелства. Дава способност да се наслаждават на самотата и в същото време лесно да намират приятели, да проявяват толерантност и разбиране към другите хора. Даммеб-Ях отваря вратите към бъдещето, обединява материалния, умствения и духовния свят, а също така благоприятства всяка дейност, резултатите от която ще бъдат забележими едва в далечното бъдеще.

  Ангел хранител Менак-Ях (14 февруари – 18 февруари) този ангел дава желание за независимост и индивидуализъм, събужда желанието да станете господар на съдбата си, да направите света по-добър, да се борите с инерцията и предразсъдъците, да развенчавате фалшивите ценности, да цени честността, откритостта и алтруизма.Менак-Ях показва пътя, който човечеството ще следва, помага за преодоляване на хаоса, разрушителните и саморазрушителните тенденции, а също така отваря вратите към духовния свят.

  Ангел хранител Аяу-Ях (19 февруари – 23 февруари) този ангел дарява жизнена енергия, гениалност, артистичност, медиумни способности, специална чувствителност и емоционална сила, духовност и способност за завършване на важни неща. Аяу-Ях помага за преодоляване на чувството за изолация от света и усещането за самота, за преодоляване на трудни периоди, за излизане от фаза на упадък и оказва подкрепа на тези, които са били изоставени, предадени или сериозно обидени.

  Ангел хранител Шебо-Ях (24 февруари – 29 февруари) този ангел дава на хората, родени под неговата защита, способността бързо да се възстановяват от тежки шокове и да преодоляват най-трудните проблеми, като наркомания или сериозни заболявания. Шебо-Ях помага за преодоляване на тъга, меланхолия, носталгия, скръб, страдание, безпокойство, страхове и отчаяние – насърчава човек да използва трудните ситуации, за да развие силата на волята, да укрепи характера си, в личностното израстване и да придобие увереност в своите способности. Шебо-Ях дарява късмет, слава и богатство на онези, които ги използват не само за себе си, но и за благото на другите.

МАРТ

Ангел хранител Раах-Ях (1 март – 5 март) този ангел дава на хората, родени под неговата защита, сила, която предполага огромна отговорност, чието бреме не всеки може да понесе. Раах-Ях насърчава своите ученици към постоянно личностно израстване и самоусъвършенстване, като им помага да заемат висока позиция в обществото. Раах-Ях дарява способността да контролирате големи маси от хора, талант в областта на изкуството или културата и помага да забележите това, което другите не виждат. Той събужда високи чувства и помага за осъществяването на велики планове.

Ангел хранител Йебем-Ях (6 март – 10 март) този ангел дава на хората, родени под неговата защита, специална човечност, способност за състрадание, алтруизъм и заложби на лидер. Той им помага да преминат от нещастие към късмет, от болест към здраве, от бедност към богатство и изобилие. Йебем-Ях благоприятства политици и предприемачи, политически и социални движения, събужда желанието за лично израстване и постигане на високи цели.

Ангел хранител Хаяй-Ях (11 март – 15 март) този ангел дава на хората, родени под неговата защита, способност за музика и танци, помага за решаване на сложни проблеми и духовно израстване. Хаяй-Ях активира способността и желанието за учене, дава тласък на духовните и религиозни търсения, помага да се разбере същността на нещата и дава дарбата на ясновидство.

Ангел хранител Моум-Ях (16 март – 20 март) този ангел ни напътства и ни помага във всички житейски ситуации, насочва нашите мисли и духовни търсения, помага ни да реализираме нашите планове. Моум-Ях дарява способността за приятелство – насърчава проявите на алтруизъм и състрадание към онези, които имат най-голяма нужда от това – стимулира нуждата от духовно израстване и себереализация.

Ангел хранител Ал-Веху (21 март – 25 март) този ангел дарява смелост, стремеж, сила на волята, решителност, вдъхновение, изобретателност, дух на творчество, предприемачески способности и състояние на „вътрешен огън“. Ал-Веху помага да се справите с всякакви бюрократични препятствия, да постигнете целите си и да успеете в живота. Той също така предоставя помощ в ситуации, които изискват незабавно вземане на решение.

Ангел хранител Ал-Йели (26 март – 31 март) този ангел се смята за ангел-спасител, тъй като помага на хора, които са жертви на всякакви злополуки и аварии. Той дава сила, търпение и вяра. Ал-Йели благоприятства предприемачите, активира креативността, дава тласък на нашите инициативи, стимулира интелекта и ни тласка към лично израстване.

АПРИЛ

Ангел хранител Ал-Сит (1 април – 5 април) този ангел предпазва от злополуки, помага при вземането на трудни и рисковани решения и предлага изход за тези, които са в затруднение. Той помага при намирането на изгубени вещи и различни видове разследвания, като се грижи хората да получат това, което заслужават. Ал-Сит дарява сила на духа и добро настроение, късмет, богатство и ясновидство.

Ангел хранител Ал-Аулем (6 април – 10 април) този ангел събужда мощни духовни импулси в хората, вдъхва им решителност да се посветят на скъпа за тях кауза или човек. Хората, родени под неговото покровителство, често стават известни или дори постигат световна слава, особено в областта на изкуството. Ал-Аулем дарява обективност в преценката, смелост, остра интелигентност, лидерски способности и богатство, а също така помага за установяване на добри отношения с другите хора.

Ангел хранител Ал-Махаш (11 април – 15 април) този ангел дава на хората, родени под неговата закрила, вроден инстинкт на ловец, стратегическо мислене, способност за убеждаване, смелост и способност навреме да се възползват от дадения им шанс. Неговите подопечни като правило не правят нищо наполовина и ако решат нещо, го изпълняват до край. Ал-Махаш предпазва от нещастия и от атаки на престъпни елементи, вдъхновява, повишава силата на духа, покровителства хората, които се посвещават на защита на закона и реда, укрепва тялото и помага за поддържане на здравето.

Ангел хранител Ал-Лелах (16 април – 21 април) този ангел дава на родените под неговото покровителство независим характер, ентусиазъм и духовен плам, специална привлекателност за хората от противоположния пол, способност за преговори и постигане на различни видове споразумения, управленски способности и желание да бъдат първи във всичко. Ал-Лелах благоприятства проявата на мъжественост и мъжки качества – дава сила, енергия и смелост – дарява способността да мислите рационално, правилно да преценявате ситуацията, да привеждате идеите си в правилна форма и да полагате солидна основа за всеки бизнес, който започнете.

Ангел хранител Ал-Аках (22 април – 26 април) този ангел дава на хората, родени под неговата защита, вдъхновение и специален дар за музика, предпазва ги от изкушения, вредни пристрастявания и зависимости от различен вид. Ал-Аках благоприятства любовните отношения, изостря чувствата, придава специална чувствителност, желание за духовно израстване и самоусъвършенстване.

Ангел хранител Ал-Кабат (27 април – 1 май) този ангел помага да се преодолее нерешителността, дарява доброта, търпение, снизходителност и постоянство, помага да организирате времето си, дарява практичен интелект и трудолюбие. Ал-Кабат се нарича ангел на изобилието, защото помага на хората, родени под неговата защита, да постигнат стабилно материално благополучие. Ал-Кабат покровителства селяните и всички, чиято работа е свързана със селското стопанство.

МАЙ

Ангел хранител Ал-Хезид (2 май – 6 май) този ангел осигурява на хората, родени под неговото покровителство, стабилна позиция и увереност в бъдещето, позволявайки им поне веднъж в живота си да получат това, което желаят с цялото си сърце. Ал-Хезид покровителства домашното огнище, строителния бизнес и инвестициите, възнаграждава артистичния талант, помага за развитието на гласа и музикалния слух, позволява ви да решавате сложни проблеми, дарява късмет, помага да придобиете психологическа зрялост и мъдрост, покровителства детството и всичко, свързано с деца.

Ангел хранител Ал-Елад (7 май – 11 май) този ангел дава на хората, родени под неговата защита, динамика, способност за бързо и ясно разрешаване на възникващи проблеми, издръжливост и търпение. Ал-Елад дава на хората силата да продължат напред, когато всичко се обърка – дава им способността да водят сметки, спестовност, способността да запазват и увеличават натрупаното, без да забравят в същото време за добротата и щедростта. Ал-Елад помага за укрепване на тялото и духа, за поддържане на любовта и стабилността в семейните отношения, за получаване на богато наследство, за по-пълна представа за света, за постигане и изпълнение на желанията, за усвояване и прилагане на натрупаните знания.

Ангел хранител Ал-Лав (12 май – 16 май) този ангел помага да реализираме нашите проекти и идеи, да сбъднем мечтите си, да организираме семеен бизнес, да увеличим производителността на труда и да получим високи печалби. Ал-Лав събужда у хората чувство за отговорност, желание за личностно израстване и ги дарява с лидерски способности и организационен талант.

Ангел хранител Ал-Хабау (17 май – 21 май) този мощен ангел дарява хората, родени под неговото покровителство, с остър ум, способност за преговори, таланти на воин и военачалник, стратег и успешен предприемач. Ал-Хабау покровителства тези, които се грижат за болните, помага на болните да се възстановят, дарява издръжливост и сила в трудни ситуации, насърчава любовта, дава стабилност на романтичните връзки и укрепва брачните.

Ангел хранител Ал-Йезел (22 май – 26 май) този ангел дарява хората, родени под неговото покровителство, с артистичен талант, способности за поезия, медицина и журналистика, гъвкавост на мисленето и способност да използват правилно възможностите, които им се предоставят. Ал-Йезел укрепва връзките между членовете на семейството, особено между братя и сестри, дава гъвкавост на ума и способност за убеждаване, здраве и физическа сила, а също така помага за гъвкаво адаптиране към променящите се обстоятелства.

Ангел хранител Ал-Мебат (27 май – 31 май) този ангел помага на хората да общуват помежду си и да установяват връзки на различни нива, до телепатична комуникация, предпазва от всякакви интриги и капани. Ал-Мебат ни дава оптимистична представа за света: насърчава ни да забелязваме грешките и недостатъците си, за да ги коригираме, помага ни да преодолеем личните проблеми, да се справяме с нервността, дарява способност за учене на чужди езици, както и магически способности.

ЮНИ

Ангел хранител Ал-Хери (1 юни – 5 юни) този ангел дава на хората, родени под неговото покровителство, способността да създават, таланта на писател, фотограф или издател, дарява ги с интелигентност, ефективност и трудолюбие, способността да установяват контакти и да общуват с хората. Ал-Хери ни помага да разберем и приемем другите такива, каквито са – дава ни способността да решаваме проблемите на другите хора – предпазва ни от манипулация и злоупотреба – дава съвети и ни насочва по правилния път – помага ни да бъдем по-гъвкави, бързи и ефективни при вземането на решения и при реализирането им.

Ангел хранител Ал-Хакем (6 юни – 10 юни) този ангел дава на хората, родени под неговото покровителство, критичен ум, острота и гъвкавост на мисленето, позволява им да гледат на нещата от различни гледни точки и да забелязват какво пропускат другите, а също така дарява със способности за алтернативна медицина и различни езотерични практики. Ал-Хакем благоприятства всичко, свързано с децата – насърчава творческата инициатива, установяването на взаимоотношения и взаимно разбиране с другите хора – позволява ви да се справите с нервността и вътрешното напрежение.

Ангел хранител Ал-Джиай (11 юни – 16 юни) този ангел дава на хората, родени под неговото покровителство, специална чувствителност и възприемчивост към мистични явления, което е странно съчетано с рационално мислене, скрупульозност в детайлите, склонност към чистота и ред. Ал-Джиай дава на хората дарбата за публично говорене, жизненост, динамика, енергия и лична харизма – помага за поддържане на младостта на духа и тялото – за забелязване на нови възможности – за ефективна комуникация с другите хора – за ясно изразяване на мислите и намиране на прости решения за сложни проблеми.

Ангел хранител Ал-Кели (17 юни – 22 юни) този ангел дава на хората, родени под неговото покровителство, способността за алтернативна медицина, търговия, преговори, преподаване – дарява ги с дар слово и отличен интелект. Ал-Кели ни помага да сме в съгласие със себе си, да не се затваряме във вътрешния си свят, да се отървем от самотата, да признаем грешките си и да не ги повтаряме. Ал-Кели ни води по пътя на духовното пречистване, тласка ни към промени, които ще направят живота ни по-пълен и по-добър, а също така ни помага да намерим нов дом или работа.

Ангел хранител Хи-Левох (23 юни – 27 юни) този ангел ще даде на хората, родени под неговото покровителство, способността за магия, магьосничество и езотерични науки, умение да се възползват от неприятностите и да превърнат лошата ситуация в благоприятна. Хи-Левох събужда интуицията, отваря врати към други светове, дарява духовна сила, помага за излизане от депресия и стабилизира психическото състояние.

Ангел хранител Хи-Пахел (28 юни – 2 юли) този ангел дарява с творчески способности, повишено възприятие, бодър дух, физическо здраве и способност да се устоява на трудностите. Хората, родени под неговото покровителство, често стават известни спортисти, също добри готвачи, лекари и фармацевти. Хи-Пахел дава плодовитост, лекува безплодие и импотентност, помага за постигане и изпълнение на желанията, както и за изпълнение на обикновените ежедневни задължения.

ЮЛИ

Ангел хранител Хи-Нелак (3 юли – 7 юли) този ангел дарява хората, родени под неговото покровителство, със силни морални ценности, религиозност, отговорност, развито чувство за справедливост и самоуважение. Хи-Нелак помага да облечете идеите в правилната форма за приложението им. На практика подобрява паметта и дава развита интелигентност, стимулира духовното развитие, премахва алкохолизма и лошите зависимости, помага да се адаптираме към промените, които се случват около нас и да не губим почва под краката дори в случаите, когато въображението ни отвежда твърде далеч от реалността.

Ангел хранител Хи-Яй (8 юли – 12 юли) този ангел покровителства женското начало във всичките му проявления – майки, акушерки, възпитателки и учителки. Лекува душевни заболявания, заболявания на жлезите с вътрешна секреция, подобрява здравето, облекчава мъките и дава втора или трета възможност за тези, които наистина се нуждаят от нея. Хи-Яй насърчава спорта, повишава способността за концентрация, укрепва волята, насърчава постоянството в постигането на целите, защитава слабите и нещастните и помага за постигане на големи резултати с малко усилия.

Ангел хранител Хи-Мелах (13 юли – 17 юли) този ангел благоприятства всичко, свързано с домашното огнище и семейството, той обединява членовете на семейството и укрепва семейните връзки. Хи-Мелах структурира мисленето, поставя интуитивните предчувствия в разбираема форма, укрепва тялото и духа, придава на действията ни увереност и сила, отслабва страховете и разсейва съмненията, а също така ни позволява ясно да разберем и формулираме целта, към която се стремим.

Ангел хранител Хи-Шахо (18 юли – 23 юли) този ангел дарява здраве, защита, любов и покровителство на всички хора на земята. Подобрява психическото здраве, дава радост на духа и укрепва семейното огнище. Хи-Шахо ни предпазва от опасности, помага ни да преодолеем най-трудните обстоятелства, да възстановим здравето след злополуки, да разрешим най-объркващите проблеми, да забравим за психологическите травми и скърби, а също така ни дава шанс в моменти, когато всичко вече изглежда загубено.

Ангел хранител Хи-Нетах (24 юли – 28 юли) този ангел дарява способността за открояване от околната среда и постигане на значителни резултати в делата, на който човек се посвещава – помага да се изрази по най-добрия възможен начин, да използва пълноценно своите способности и таланти. Хи-Нетах насърчава личностното израстване, дарява способност за управление, помага за постигане на целите и постигане на успех, насърчава поемането на инициативата и също така за получаване на високи печалби във всеки вид бизнес.

Ангел хранител Хи-Хаах (29 юли – 2 август) този ангел дарява хората, родени под неговото покровителство, със сила на волята, страстна природа, остър ум и смелост, което им позволява смело да преодолеят всякакви превратности на съдбата. Хи-Хаах дарява лидерски способности, чувство за отговорност, желание за лично израстване и способност за управление на хората. Хи-Хаах помага за справяне със семейните и бизнес дела, правилно изграждане на семейни отношения, организиране на ежедневието и лесно управление на ежедневните проблеми.

АВГУСТ

Ангел хранител Хи-Йерет (3 август – 7 август) ​​този ангел дарява могъщество, богатство, сила и власт в комбинация с лидерски талант, но в същото време налага на човек отговорността да използва тези дарби за добро, а не за зло. Хи-Йерет помага да излизане от трудни ситуации още по-силни от преди – позволява придобиване на независимост – насърчава любовта и страстта – тласка към нови начала – укрепва силата на духа – насърчава самоусъвършенстването и духовното израстване.

Ангел хранител Хи-Шаах (8 август – 12 август) този ангел дарява способността да мечтаете, да си поставяте високи цели и да упорствате в постигането им – дава вътрешна сила за преодоляване на собствените страхове и вътрешни ограничения. Хи-Шаах ни позволява да контролираме страстите си, да устояваме на изкушението, да бъдем издръжливи в несгоди, по-малко егоистични и по-хуманни.

Ангел хранител Хи-Рийи (13 август – 17 август) този ангел дарява хората, родени под неговото покровителство, с жизненост, динамика, способности за организационна и управленска дейност, способност и желание за работа, а също така ги защитава от всякакви нещастия. Хи-Рийи ни помага да навлезем в нови етапи от живота си – дава ни възможност да победим по-силни противници – позволява ни да забележим опасностите, които ни заплашват навреме – тласка ни да продължим напред, когато ни се струва, че нищо повече не може да се направи – подобрява нашето положение и ни помага да надхвърлим собствените си ограничения.

Ангел хранител Хи-Аум (18 август – 22 август) този ангел дарява на хората, родени под негово покровителство, успех, богатство, слава и признание, както и вътрешна сила и способност да контролират другите повече чрез личен чар и диалог, отколкото със сила. Хи-Аум подобрява личните качества, дава дар на красноречие, благоприятства всяка дейност, свързана с управление на хора, дава способност за убеждаване и помага за заемане на висока позиция в обществото.

Ангел хранител Хи-Лекаб (23 август – 27 август) този ангел дарява хората, родени под неговата защита, с толерантност, съчувствие, разбиране, способност безкористно да служат и да се грижат за другите, без да очакват нищо в замяна. Хи-Лекаб дарява здраве и жизненост, лоялност и надеждност, помага за поддържане и развитие на добродетели, както и за приемане на живота и другите хора такива, каквито са.

Ангел хранител Хи-Вешер (28 август – 1 септември) този ангел дарява хората, родени под неговото покровителство, със специална чувствителност и романтизъм, повишена интуиция, способност за общуване и разбиране на другите хора. Хи-Вешер предпазва от заболявания и помага за възстановяване от болест, силен стрес или психологическа травма, дарява способност за говорене на езици, помага да се предвиди бъдещето и за бързо адаптиране към най-неочакваните ситуации.

СЕПТЕМВРИ

Ангел хранител Хи-Йеко (2 септември – 6 септември) този ангел дарява хората, родени под неговото покровителство, с толкова много различни качества и способности, че понякога те имат проблем кои качества и способности да използват първо. Хи-Йеко предпазва от кражба и измама, от насилие и нервни заболявания – помага за намиране на работа, която доставя удоволствие – насърчава любовта – събужда желанието за духовно израстване и помага за преодоляване на собствените ограничения.

Ангел хранител Хи-Лехак (7 септември – 11 септември) този ангел дава дар на разбиране и способност за жертване на интересите в името на другите хора, дава усещане за вътрешен мир и духовна хармония. Хи-Лехак помага за постигане на това, което изглежда невъзможно – за получаване на това, което изглежда непостижимо – да се окажем там, където сме мислили, че никога няма да бъдем. Събужда интуицията, помага за преодоляване на трудни периоди и дава шанс за промяна на живота към по-добро.

Ангел хранител Хи-Кевек (12 септември – 16 септември) този ангел дава на хората, родени под неговата защита, способността да учат, усвояват и успешно прилагат различни знания на практика. Той покровителства художници, актьори, писатели, преводачи и учители, облекчава душевните страдания и помага за преодоляване на всякакви зависимости. Хи-Кевек позволява на хората, които не претендират много, да получат повече, отколкото са очаквали. Помага да се преодолее суетата и звездната треска – да се приемат нещата такива, каквито са – както и да се възползват от текущите обстоятелства и да обърнат ситуацията в своя полза .

Ангел хранител Хи-Менад (17 септември – 21 септември) този ангел дарява хората, родени под неговото покровителство, с духовна зрялост и емоционална стабилност, способност да се освободят от материални и сантиментални привързаности и да се почувстват от другата страна на доброто и злото – помага да се покаят за грешките си и да изберат правилния път. Хи-Менад позволява да преодолеем любовните разочарования и неразбирането от страна на другите – помага да се освободим от всичко, което ни пречи и да се разделим с това, което ни наранява – и също така ни насочва по правилния път в трудни житейски ситуации.

Ангел хранител Ани-Ел (22 септември – 26 септември) този ангел дава на хората, родени под негово покровителство, способността да се занимават с математика и точни науки, да учат и усвояват получената информация, дарява ги с добра интуиция, щедрост и справедливост. Ани-Ел разсейва подозренията и съмненията, облекчава раздразнителността, подобрява характера, помага ни да мислим, да установяваме социални връзки, да заемаме достойна позиция в обществото, а също така ни помага да избегнем грешки, направени под въздействието на внезапен импулс.

Ангел хранител Кхаум-Ел (27 септември – 1 октомври) този ангел дарява хората, родени под неговата защита, с развит ум, хитрост и изобретателност, които трябва да бъдат контролирани, за да се използват за добро, а не за зло. Хаум-Ел предпазва от нервни и психични заболявания, покровителства изобретатели и дипломати, помага за постигане на споразумения, постигане на съгласие и помирение, а също така говори това което, макар и трудно, трябва да се каже.

ОКТОМВРИ

Ангел хранител Рехау-Ел (2 октомври – 6 октомври) този ангел дарява хората, родени под неговата защита, със специална енергия, подвижност и пъргавина, както физически, така и умствено. Рехау-Ел покровителства писатели, публицисти и журналисти – предпазва от бъбречни заболявания – помага да бъдем по-тактични – да виждаме нещата по-ясно – да коригираме направените грешки – да връщаме това което е изгубено и да възстановяваме унищоженото. Освен това ни предпазва от агресия, идваща отвън.

Ангел хранител Йейз-ел (7 октомври – 11 октомври) този ангел дава на хората, родени под неговата закрила, сила и материални облаги от различен вид, лекува болести и помага да се намерят решения на всички възникнали проблеми. Покровителства адвокати, прокурори, съдии, дипломати и всички, които се борят за мир, хармония и справедливост. Йейз-ел благоприятства любовта и плътските удоволствия, насърчава човек да се наслаждава на живота във всичките му проявления, събужда естетически усет и артистичност, помага за установяване на отношения с близки, а също така покровителства всичко, свързано с красотата, благополучието и комфорта.

Ангел хранител Ахаб-Ел (12 октомври – 16 октомври) този ангел дава на хората, родени под негова защита, способността да издържат на трудности и да се съпротивляват на обстоятелствата – дава им красота, артистичност, специална чувствителност и креативност както в областта на науката, така и в изкуството. Ахаба-Ел дава неочакван късмет – благоприятства дългата и щастлива любовна връзка – помага да се поддържа ред, когато наоколо цари хаос – позволява да се намери баланс между духовното и материалното – насочва по пътя на духовното развитие и помага за подобряване на качеството на живота във всичките му области.

Ангел хранител Мик-Ел (17 октомври – 21 октомври) този ангел дава на хората, родени под неговото покровителство, способност за дизайн, графика, рисуване и архитектура, склонност към ред и хармония. Придава солидност на действията и помага за завършване на започнати проекти. Мик-Ел подготвя за промяна – предупреждава ни за промени към по-добро или към по-лошо, които ще се случат в живота.

Ангел хранител Вевал-Ел (22 октомври – 26 октомври) този ангел дарява хората, родени под неговата защита, с мъдрост, справедливост, сила на духа и духовна чистота. Вевал-Ел помага при преодоляване на препятствия и в борби от всякакъв вид – информира за възможна опасност – покровителства онези, които се борят за справедлива кауза – помага да се унищожи старото, за да се изгради ново на негово място – и също така помага при вземането на трудни решения, които определят хода на живота ни.

Ангел хранител Йелах-Ел (27 октомври – 31 октомври) този ангел дарява хората, родени под неговото покровителство, с артистичен талант, креативност, жизненост, развито въображение и неудържима фантазия. Йелах-Ел дава неочаквани възможности и отваря нови пътища в живота – помага да избягваме опасности – подкрепя в трудни периоди и в моменти на психическа криза.

НОЕМВРИ

Ангел хранител Саел-Ел (1 ноември – 5 ноември) този ангел дава способността да се наслаждавате на живота във всичките му проявления, предпазва от отрови и атаки от отровни животни. Саел-Ел дарява творчески способности, благоприятства всичко свързано с чувствеността и секса, насърчава духовното израстване, позволява да разберете по-добре себе си, повишава енергията и жизнеността, помага за противопоставяне на несгодите, за възстановяване от стрес или трудни изпитания и поддържане на смелост пред лицето на опасностите.

Ангел хранител Аури-Ел (6 ноември – 10 ноември) този ангел дарява хората, родени под негово покровителство, със склонност към експериментиране, изследователски дух и авантюризъм, помага за издържане на опасни ситуации и за смело преодоляване най-трудните периоди от живота. Аури-Ел дава победа и спасява от поражение, покровителства всичко, свързано с военната служба, помага да излезете победители от житейските битки, да преодолеете изкушенията, да избегнете фатални грешки и да следвате правилния път.

Ангел-хранител Аушал-Ел (11 ноември – 16 ноември) този ангел дарява сила, позволяваща на хората, родени под неговото покровителство, да променят живота си по начина, по който искат, дава търпение и смирение, помагайки да се примирим с това, което не може да бъде променено. Аушал-Ел предпочита всичко, свързано със създаването и възстановяването, предпазва от прояви на сляп фанатизъм, помага за изпълнение на задачи, свързани с отговорност за съдбата или имуществото на други хора, помага за изкупване на извършени грехове и прощаване на неприятелите.

Ангел-хранител Миах-Ел (17 ноември – 21 ноември) този ангел дарява хората, родени под неговото покровителство, със способност за анализ и оригинален поглед върху нещата, дълбок вътрешен свят, вътрешна свобода и нетривиално мислене. Миах-Ел помага да се справят с проблемите, предпазва от жестокост и малтретиране, защитава по време на битки и войни, помага за поддържането на вяра в себе си и висока самооценка, насърчава ни да защитаваме слабите и също така ни насочва по пътя на духовното израстване.

Ангел хранител Вахо-Ел (22 ноември – 26 ноември) този ангел ни защитава по време на пътуване, помага за преодоляване на песимизма, прави идеите ясни и живота смислен, лекува мускулни и нервни заболявания и такива, свързани с нарушения на кръвообращението. Вахо-Ел дарява щедрост, весел характер и жизненост, спомага за постигане на хармония между тялото и духа, дарява щастие, материално благополучие и стабилност на съществуването, помага да бъдем по-позитивни, да направим живота комфортен и спокоен, а също така насърчава личностното израстване.

Ангел хранител Дони-Ел (27 ноември – 1 декември) този ангел дарява хората, родени под неговото покровителство, с таланта на предприемач, помага за реализирането на идеи и осъществяването на планове, позволява да се съхрани здравето и силата на тялото, за справяне с нервност, стрес и разочарования. Дони-Ел покровителства всичко, свързано с ученето, повишава способността за усвояване на придобитите знания и разбиране на другите хора.

ДЕКЕМВРИ

Ангел хранител Дони-Ел (27 ноември – 1 декември) този ангел дарява хората, родени под неговото покровителство, с таланта на предприемач, помага за реализирането на идеи и осъществяването на планове, позволява им да поддържат здравето и силата на тялото, да се справят с нервност, стрес и разочарования. Дони-Ел покровителства всичко, свързано с ученето, повишава способността за усвояване на придобитите знания и разбиране на другите хора.

Ангел хранител Хакаш-Ел (2 декември-6 декември) този ангел помага да се преодолее срамежливостта и плахостта, насърчава за завладяване на нови пространства и постигане на високи цели, дава способност за ясновидство, магия, езотерични науки и алтернативна медицина. Хакаш-Ел благоприятства всичко, свързано с пътуването, отваря ни врати към света, помага да се отворите за нови преживявания, повишава способността за адаптация, помага за намирането на ново жилище или за организирането на живота в друга държава.

Ангел хранител Аумем-Ел (7 декември-11 декември) този ангел дарява хората, родени под неговото покровителство, с атлетично телосложение и физическа сила, силен и стабилен темперамент, богатство и способност за търговска дейност и предприемачество. Аумем-Ел покровителства всичко, свързано с разширяване и растеж, помага за установяване на приятелски отношения, позволява ни да решаваме бюрократични проблеми, подкрепя ни в съдебни процедури, помага да увеличим потенциала си и да се докажем в нови области на дейност.

Ангел хранител Нена-Ел (12 декември-16 декември) този ангел дарява хората, родени под неговата защита, с остър ум, способност да анализират и правят различни видове изчисления. Нена-Ел благоприятства всичко свързано с религията, вярата, мистичните учения, магическите и религиозни ритуали, помага за контакт със света на духовете и насърчава духовното израстване.

Ангел хранител Нейт-Ел (17 декември-21 декември) този ангел дарява хората, родени под негово покровителство, със способности в изкуството, музиката, дизайна или всяка друга творческа дейност. Дарява богатство, здраве и любов. Нейт-Ел помага да открием своето призвание в живота и да постигнем успех в дейности, които ни привличат, помага за насочване и управление, активира позитивното мислене, дава чувство за отговорност, а също така събужда желание за помагане на нуждаещите се.

Ангел хранител Мабех-Ях (22 декември-26 декември) този ангел дава на хората, родени под неговата защита, сила на волята и постоянство, благодарение на които те могат да постигнат всяка цел, помага за получаване на богато наследство и благоприятства сделките със земя. Мабех-Ях предпазва от сериозни грешки и падания, води по правилния път, помага за преодоляване на всички препятствия по пътя към успеха и постигане на високо положение в обществото, придава чувство за умереност, дисциплина, чувство за отговорност и управленски способности.

Ангел хранител Пои-Ях (27 декември-31 декември) този ангел дарява хората, родени под неговата защита, с развито чувство за дълг и способност да издържат на враждебна среда, компенсира преживеното страдание и нещастие с неочаквани и щедри награди, дарява слава и известност. Пои-Ях помага на учениците си да достигнат духовна зрялост по-рано от другите, дава възможност за изпъкване във всяка дейност, на която се посвещават, помага да се разбере смисълът на живота, насърчава духовното израстване и помага за увеличаване на материалното благосъстояние.